Kategoriarkiv: Styrelsearbete

Skrivelse till länsstyrelsen i Stockholm

Foto: Kalle Asplund
Rast längs Blå spåret i Nackareservatet.

För att lyfta frågan om stigcykling i Stockholms län beslutade styrelsen att skicka en skrivelse till länsstyrelsen i början av december 2015. Förhoppningen är att skapa ett långsiktigt samarbete, som ger ökad förståelse för våra behov och önskemål – och där vi kan hjälpa till med kunskap och expertis om cyklingen i våra skogar.

Läs hela skrivelsen nedan!

Dåligt underbyggda förbud skapar konflikter i naturreservaten

Hej!

Vi vill veta på vilka grunder länsstyrelsen återkommande medverkar till att inskränka allemansrätten för oss som cyklar på stigar i Stockholms friluftsområden. Vi kan inte se proportionaliteten i de kraftiga restriktioner som införs och ställer oss frågande till motiven.

Vi som skriver det här brevet representerar en del av den växande skara friluftsmänniskor som cyklar på stigar för motion och rekreation. Vi är oroade av de tendenser vi ser runt omkring i länet att när nya naturreservat bildas så införs närmast slentrianmässigt förbud mot cykling.

Vilka friluftsaktiviteter som invånarna i en kommun vill ägna sig åt förändras över tiden, men det kan inte vara kommunernas eller länsstyrelsens uppgift att cementera gårdagens friluftsaktiviteter till att vara de enda tillåtna i våra naturreservat.

De bakomliggande motiven till förbuden mot cykling sägs ofta vara att cyklister orsakar extra mycket slitage på naturen eller konflikter mellan besökare. Vi anser att det är helt felaktigt.

Den internationella forskning som finns kring cykling och markslitage konstaterar att slitaget är likvärdigt, eller till och med mindre, än det som vandrare åstadkommer. Det är lätt att glömma bort att de befintliga stigarna är gammalt slitage från fotvandring. Denna forskning finns lätt tillgänglig för den som vill sätta sig in i ämnet. (Länk här)

De påstådda konflikterna mellan besökare har vi svårt att se vad de grundar sig på. Vi som cyklar söker oss ofta till ganska folktomma områden och det är sällan några problem att möta vandrare eller andra längs stigarna. Hur stort är egentligen detta problem? Och varför behöver man reglera möten mellan människor så hårt just i naturreservaten när det fungerar bra i annan natur?

Baksidan med att försöka förbjuda en populär aktivitet är att då skapas just den typ av konflikter mellan besökare som ni säger er vilja undvika. Förbudet efterlevs inte och regelbrytarna skapar irritation. Så är det till exempel i Nackareservatet. 2006 infördes förbud mot cykling i vad som fortfarande är ett av landets populäraste mountainbikeområden. De totalförbud som ni medverkar till att införa sätter tyvärr också effektivt punkt för all dialog och möjligheter till samarbeten med oss som cyklar.

Vi vädjar till er att hitta proportionalitet i restriktionerna kring cykling i naturreservaten. Ett föredömligt exempel är hur ni hanterar problemet med lösa hundar, som många upplever som störande i naturreservaten. Att vissa hundägare missköter sig föranleder inte ett totalförbud mot hundar. Istället upplyser föreskrifterna att hundar periodvis skall vara kopplade.

Med liknande proportionalitet mellan olägenhet och reglering skulle föreskrifter kring cykling kunna bli: ”Cykling är endast tillåten på leder och stigar, och med hänsyn till långsammare besökare”, en proportionerlig reglering som vi alla kan skriva under på!

Vi träffar gärna några av er för att diskutera detta och ser fram emot att få ta del av de fakta som ligger till grund för att stigcykling behöver totalförbjudas i Stockholms naturreservat.

Vänliga hälsningar
Gustav Blix
Ordförande Stockholms Stigcyklister

Sammanslagning med NICK, NICK-årsmöte & stigfixardag

Föreningen NICK håller på att slås samman med Stockholms Stigcyklister. Jörgen, Per, Lovisa och Jesper i NICK:s nuvarande styrelse samt Karin från Stockholms Stigcyklister har bildat en arbetsgrupp inom Stockholms Stigcyklister som tar över NICK:s ansvar och verksamhet. Det som återstår är att upplösa NICK i dess nuvarande form. Detta kommer att behandlas på NICKS årsmöte:

24:e oktober kl 11:00
Jaktvillan, Gunnarbovägen 91, Solna

Målet med sammanslagningen är att låta NICK bli en del av en större och stabilare förening och genom detta kunna vara snabbare och aktivare med att underhålla och förbättra NICK-spåret. Målet är även att sprida kunskap och erfarenheter inom Stockholms Stigcyklister med andra grupper runt omkring Stockholm.

Om du inte redan visste så är NICK en förening som verkar för cykling på Järvafältet i Stockholm, Sundbyberg och Solna. NICK underhåller och utvecklar ett stigcykelspår vars start du hittar vid Ursviks motionsgård.

Samtidigt med årsmötet är det även stigfixardag på NICK-spåret. Målet för dagen är att spånga upp ännu ett surhål. Beroende på hur många som dyker upp så kanske vi hinner med ytterligare förbättringar. Ta gärna med dig verkyg om du kan. Hammare, skruvdragare och såg är sådant som kommer behövas.

Se även https://www.facebook.com/events/1490733667889596/
samt http://happymtb.org/forum/read.php/1/2803196

 

Update om vad som hänt sedan starten

På det konstituerande årsmötet den 14 maj bestämdes att årsavgiften skulle uppgå till 100 kr. Under sommaren har det strömmat till några medlemmar och vi förväntar oss än fler framöver. Vill du bli medlem läs mer under ’Så blir du medlem’.

Styrelsen har sedan arbetat med lite olika saker, bl.a.:

-Vi har uppmärksammat att det på Gröna leden uppe vid Nackamasterna har skett skogsarbete, vilket har förstört spängerna som låg där innan. Vi har kommunicerat detta till Nacka kommun och Stockholms stad, och bett om att få återställa spängerna. Vi har etablerat kontakt, men inte fått nåt slutgiltigt besked.

masterna-cirklar
Här har en skogsmaskin kört sönder spänger och led. Nackamasterna utmärkta som kryss.

-Vi har inventerat gamla Gröna/Russian BBQ vid masterna för att se vad som kan göras för att rusta upp leden som numera är full av nedfallna träd. Vår förhoppning är att vi får rensa för att ge åtkomst åt både cyklister och vandrare, och på så sätt visa upp vad vi kan hjälpa till med för ”de som bestämmer”. Ännu har vi inte fått några definitiva svar om vad vi får göra, men vi fortsätter att ligga på.

RBBQ
Ett exempel på hur Russian BBQ ser ut. Leden är också fortfarande uppmärkt med grön färg på sina ställen.

-Vi har tittat på hur lederna ser ut på Kärsön, och vad vi kan hjälpa till med för att hålla den leden i trim.

-Vi har efter förfrågan av Nacka kommun inventerat surhålen på Gröna leden strax innan och efter Erstaviksvägen, och gett förslag på bättringar genom antingen spänger eller omdragning längre norrut. Vi ska även ta en titt på Våta Vita och se om det går att göra något åt den sträckningen.

Det STORA surhålet på gröna.
Det STORA surhålet på gröna.