Inbjudan till årsmöte 2018

Inbjudan till Stockholms Stigcyklisters 4:e årsmöte.
sthlm_stigc_fb_event   Onsdag 21 mars 2018 klockan 18:00 – 20:30.
Plats: Cykelkaféet Le Mond, Folkungagatan 67.

Alla som bryr sig om eller vill arbeta för tillåten och roligare stigcykling i Stockholmsområdet är välkomna. Skicka förslag till info@stockholmsstigcyklister.se senast 7 mars (2 v. före mötet) om du vill att det tas upp på mötet.
Mötet börjar 18:30, men kom kl. 18 så hinner vi snacka och beställa mat och dricka.Det finns plats för 100 pers i lokalen, förra året skulle alla fått plats men i år är vi dubbelt så många medlemmar!Se även
http://www.stockholmsstigcyklister.se

Följande kommer göras tillgängliga för medlemmar senast 14 mars (1 v. före mötet)
– verksamhets- och förvaltningsberättelser
– verksamhetsplan med budget
– styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande
– revisors berättelseVäl mött!
Stockholms Stigcyklisters styrelse
Gustav, Johan, Karin, Jonas, John, Olle och Hans

Slutförande IMBA Trail Building School Nackareservatet

stigfix_170807_2

Arbetet som påbörjades den 23-24 september på IMBA Trail Building School blev inte riktigt klart och behövde färdigställas. Styrelsen och flera andra frivilliga begav sig ut till korsningen mellan Traktormakt och Fem Svåra, släpandes på spadar, krattor, fyllhackor och McLeods.

Vi diskuterade vad som gjorts och skälet till varför den nya stigen har dragits. Det handlar om hur en stig eroderas och förstörs av vatten, och den här nya stigsnutten kommer vara ett bra undervisningsobjekt som vi kan gå och titta på tillsammans med kommun och markägare för att öka förståelsen för hur en hållbar stig bör dras.

Vi är samtidigt fullt medvetna om att den här lilla snutten kanske inte kommer att användas då rörelsemönstren är invanda och det finns redan flera stigar i området. Bakgrunden är att vi hade väldigt stränga förhållningsorder från Stockholms Stad kring var vi fick göra ändringar på de befintliga stigarna. Det behövde dessutom vara ett lättåtkomligt parti för att kunna ta med sig verktyg och material dit.

Vi hoppas att vi i får fler möjligheter till liknande övningar i framtiden, och att vi kan lösa problem på fler stigar med de kunskaper vi nu har fått. Det som dyker upp i huvudet är Det Stora Lerhålet på Gröna leden, den gamla trasiga spången på Milspåret och det första lerhålet på A-Trail.

stigfix_170807_1

Hursomhelst, vi färdigställde arbetet vi påbörjat på Trail Building School. Vi såg till att det lättare går att passera via Traktormakt över stenbron till den nya dragningen, och vi såg till att den nya dragningen är fullt cykelbar.

Vidare snackade vi mycket skit, t.ex. om peruanska stålramar framtiden för NICK-spåret och att sojaköttbullar är bättre än sojakorv. Och så grillade vi, drack kaffe och åt kakor. I regnet, men alla var glada ändå.

stigfix_170807_3

IMBA Trail Building School i Nackareservatet

TBS_17_2

Under helgen den 23-24 september arrangerade Cykelfrämjandets ”MTB Samarbetssatsning” workshopen ”IMBA Trail Building School” tillsammans med Stockholms Stigcyklister och Stockholms Stads fastighetskontor. Kursen leddes av Mark McClure och Gary Hampson från IMBA Europa med mångårig erfarenhet av planering, anläggande och underhåll av leder och stigar. Under kursen undervisades deltagarna i planering och skapande av hållbara leder och stigar som tål hög trafik av olika användargrupper.

Efter en heldags teori och diskussion fick deltagarna, med stöd och tillstånd av Stockholms Stad, öva i en del av Nackareservatet. Den valda sträckan var en så kallad ”fall line trail” där stigen tar samma spår som vattnet och orsakar därmed otrevligt underlag för både cyklister och gående, och inte minst stort slitage och erosion. Under övningen leddes stigen om från fallinjen till en mer hållbar sträckning. Platsen är i Sicklaskiftet där Traktormakt delar sig från Fem Svåra, ganska nära Filosofens Grav. Tydligast ser du på kartan på Trailforks.

TBS_17_3_small

TBS_17_6

Det planerade arbetet färdigställdes inte under workshopen, men stigen kommer att göras klar inom den närmaste tiden. Vi stigcyklister hoppas att vi med tillstånd från Stockholms Stads fastighetskontor får fortsätta bidra till planeringen och skapandet av hållbara leder och stigar för alla besökare i Nackareservatet.

TBS_17_1

Alla bilder tagna av Mountainbike STHLM.

NICK-spåret fortsätter utvecklas

Stockholms Stigcyklister har, via arbetsgruppen för NICK, varit på möte med Sundbybergs kommun. Det framkom att Sundbyberg ser NICK-spåret som en strategisk tillgång som bör värnas och underhållas. Kommunen är villig att i samarbete med Stockholms Stigcyklister investera i förbättringsåtgärder som gör det bättre för både cyklister och naturen i reservatet.

De åtgärder som togs upp på mötet var:
• Stockholms stigcyklister tar fram en skylt med förhållningsregler, hur man som cyklist uppför sig i skogen. Förslaget är att samma text kan användas vid fler spår senare.

• Kommunen tar fram och beställer 500 nya skyltar för att märka upp spåret. Dessa skyltar kommer ha reflex-tryck från början och kommer alltså synas i mörkret.

• Stockholms Stigcyklister går igenom spåret och gör en åtgärdslista med föreslagen budget. Detta kan vara spång, fyllnadsmassor och så vidare. I kombination med stigfixardagen kommer spårets dragning även att ändras bitvis för att naturen skall få möjlighet att vila på vissa ställen.

• Möjligheten att dra A- och B-linjer diskuterades, detta för att säkerställa att man håller de spår som är bestämda samt för att undvika en breddning och utökat slitage. Stockholms Stigcyklister ska snarast säkerställa en arbetsgrupp som tillsammans tar fram önskad åtgärdsplan och gör en budget för arbetet. Det bör även anordnas en stigfixardag för NICK då arbetskraft (ca 15 personer) behöver finnas tillgängliga.

Om du inte redan visste så startades NICK-spåret 2005 (se bakgrund till NICK-spåret), och utgår från Ursviks motionsgård i Sundbyberg, och har denna dragningen

Ser du inte kartan ovan så kolla in NICK-spåretTrailforks.

Utöver ovanstående så öppnar Sundbybergs kommun för mer rolig cykling  genom bygge av en dirt-bana och pump-track i Ör. Säkert blir det ett bra ställe att träna in tekniken för skogen!

Justering av reservatsföreskrifterna för Tyresta nationalpark

I början på 2016 skickade styrelsen för Stockholms Stigcyklister in ett yttrande gällande förslaget till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark, se denna post.

Den gamla föreskriften och den som var föreslagen i remissen lydde ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar”. Vårt yttrande föreslog att föreskrifterna skulle lyda ”förbjudet att cykla i terrängen utanför stigar, samt på de leder markerade med ’Cykling förbjuden’ ”. Remissen har nu genomförts och föreskrifterna har ändrats till ”förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. 

Tyresta föreskrift

Naturvårdsverket meddelar att ”Den nämnda justeringen har vi gjort efter att ha vägt  olika intressen mot varandra. Vår bedömning är att den nu gällande föreskriften är den, som efter gjorda avvägningar, på bästa sätt bidrar till att uppnå syftet med nationalparken.”

Vad betyder allt detta nu då? Jo, Stockholms Stigcyklisters arbete med att författa en skrivelse har lett till något! I och med att det blir tillåtet att cykla på anvisade leder finns det i framtiden möjlighet att som stigcyklist besöka nationalparken. Dessa anvisade leder skulle kunna fungera som länk mellan Nackareservatet och Lida, och man skulle kunna cykla en långtur på stig hela vägen från Björkhagen till Haninge. Försöker man sig på en sådan långtur idag så måste man antingen bryta mot ett förbud eller annars cykla grus och asfalt.

Något olyckligt i hela det här är dock att Tyresta naturreservat inte har samma föreskrifter vad gäller cykling som Tyresta nationalpark, men styrelsen kommer såklart lobba vidare så att en ändring av naturreservatets föreskrifter också genomförs.

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.  Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. För mer info om Tyresta nationalpark och naturreservat se http://www.tyresta.se/om-tyresta/.