Kategoriarkiv: Stigfix

Sammanslagning med NICK, NICK-årsmöte & stigfixardag

Föreningen NICK håller på att slås samman med Stockholms Stigcyklister. Jörgen, Per, Lovisa och Jesper i NICK:s nuvarande styrelse samt Karin från Stockholms Stigcyklister har bildat en arbetsgrupp inom Stockholms Stigcyklister som tar över NICK:s ansvar och verksamhet. Det som återstår är att upplösa NICK i dess nuvarande form. Detta kommer att behandlas på NICKS årsmöte:

24:e oktober kl 11:00
Jaktvillan, Gunnarbovägen 91, Solna

Målet med sammanslagningen är att låta NICK bli en del av en större och stabilare förening och genom detta kunna vara snabbare och aktivare med att underhålla och förbättra NICK-spåret. Målet är även att sprida kunskap och erfarenheter inom Stockholms Stigcyklister med andra grupper runt omkring Stockholm.

Om du inte redan visste så är NICK en förening som verkar för cykling på Järvafältet i Stockholm, Sundbyberg och Solna. NICK underhåller och utvecklar ett stigcykelspår vars start du hittar vid Ursviks motionsgård.

Samtidigt med årsmötet är det även stigfixardag på NICK-spåret. Målet för dagen är att spånga upp ännu ett surhål. Beroende på hur många som dyker upp så kanske vi hinner med ytterligare förbättringar. Ta gärna med dig verkyg om du kan. Hammare, skruvdragare och såg är sådant som kommer behövas.

Se även https://www.facebook.com/events/1490733667889596/
samt http://happymtb.org/forum/read.php/1/2803196