Inbjudan – Årsmöte 2019 Stockholms Stigcyklister

Inbjudan – Årsmöte 2019
Stockholms Stigcyklister

Välkommen till Stockholms Stigcyklisters 5:e årsmöte.

Måndag 6 maj 2019 klockan 18:00 – 20:30.
Cykelkafé Le Mond, Folkungagatan 67.

Alla som bryr sig om eller vill arbeta för tillåten och roligare stigcykling i Stockholmsområdet är välkomna.
Skicka förslag till info@stockholmsstigcyklister.se senast 22 april (2 v. före mötet).

Mötet börjar 18:30, men kom kl 18 så hinner vi snacka och beställa mat och dricka.
Det finns plats för 100 pers i lokalen, förra året skulle alla fått plats men i år är vi dubbelt så många medlemmar!

se även:
http://www.stockholmsstigcyklister.se  

och
https://www.facebook.com/groups/stockholmsstigcyklister/

Denna inbjudan, om du vill länka
https://docs.google.com/document/d/1ApFXMDMVGkVo9AvSESE88i6Rcjydpn4QJLfY3kBtNJI/edit?usp=sharing

Dagordning (levande dokument, punkter läggs till om förslag kommer in)
https://docs.google.com/document/d/121FoCYzHmmySLOXx1__aVfHDl1sV7p22kaCQQKHD2YY/edit?usp=sharing

Stadgar
https://drive.google.com/file/d/0B7tcI0UX8aaLbUhpZ1gtNkF1alE/view?usp=sharing

Kommer göras tillgängliga för medlemmar senast 29 april (1 v. före mötet)
– verksamhets- och förvaltningsberättelser
– verksamhetsplan med budget
– styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande
– revisors berättelse

Väl mött!
Stockholms Stigcyklisters styrelse
Gustav, Karin, Joachim, Max, John, Olle och Hans

 

Uppdateringsmöte Nackareservatet 2018-04-18

Vi var på möte med förvaltaren Anders Blomquist förra veckan. Han informerade oss om hur läget med vårt arbete med Nackareservatet är, vad som hänt sen sist och vad som kommer att hända.

Anders Blomquist jobbar för Stockholms kommun och är förvaltare för den mark Stockholm äger, men som ligger utanför kommunen. Vi har haft kontakt och arbetat med Stockholms och Nacka kommun under ett par års tid kring Nackareservatet, och omkring det senaste ett och halvt året har Anders varit förvaltare och vår kontakt.

Vi lämnade i höstas över ett förslag på de stigar som vi tyckte kunde vara lämpliga att märka upp (Se denna karta med bland annat vårt förslag och Anders kommentarer). Förutsättningen då var att hitta stigar som kunde märkas upp, dels för att leda merparten av cyklisterna till dem, och dels för att de skulle både kunna fungera för att hitta stigar för att köra slingor inom reservatet, men även för att leda cyklisterna längre ut i reservatet och österut.

Nu har Anders tittat på vårt förlag kommit med några synpunkter. Han ser helst att cykelstigarna håller sig väster och söder om Dammtorpssjön och Söderbysjön med två övergångar över vattnet, förslagsvis bron vid golfbanan och bron på Sörmlandsleden. Gärna också att stigarna kan bilda en dubbelåtta så att det går att cykla lite olika varv.

Stigarna bör helst inte gå över Ältavägen. Speciellt övergången vid kyrkogården är ett problem. Där är det dålig sikt och bilarna kör ganska fort. De vill inta ta ansvar för en markerad led som går över vägen ifall något skulle hända.

Nacka kommun vill heller inte se en officiell övergång av stigarna från reservatet till Erstaviks mark.

Förlaget är nu lämnat till Ekologigruppen som ska titta på det utifrån både ekologiskt skyddsvärde och ur ett friluftslivsperspektiv. Förhoppningsvis kommer de med en preliminär rapport under maj-juni. Efter det kommer vi att gå ut och titta i fält igen, både tillsammans med Anders, och han tillsammans med Ekologigruppen och representanter från Nacka kommun. Vi ska också se om vi kan komma ut allihopa, gärna tillsammans med Skarpnäcks SDF för att även titta på anknytningar i de delar som ligger i Stockholm. Samt sitta i fler möten.

Detta är läget nu. Vi inväntar Ekologigruppens rapport och utifrån deras svar och vad vi kommer fram i det fortsatta arbetet försöker få igenom uppmärkning av de här stigarna och få ut officiell information på skyltar och webben o.s.v, så får vi ta och titta på föreskrifterna och underhåll av stigarna senare.

Första hjälpen-kurs

Shit happens.

PicsArt_04-20-08.31.27

Och ibland skiter det sig lite mer än vanligt. Därför bjuder Stockholms stigcyklister in sina medlemmar till en heldags första hjälpen-kurs med inriktning på stigcykling.

Kursledare är Robert Kennerberg, själv idog stigcyklist och utbildare på Lagerstedt Säkerhetsentreprenad.

Kursen är öppen för alla som har betalat medlemsavgift för 2018. Har du ännu inte gjort det eller ännu inte är medlem, så kan du passa på att göra det på samma gång.

Anmälan görs via googleformuläret och är giltig när vi har registrerat din betalning. Vi har plats för 20 deltagare till denna kurs. Betalning ska ske senast söndag 27 maj och de som inte har betalat 6 maj stryks och platserna ställs till förfogande.

Om trycket är stort, så kan vi köra en kurs till i höst.

Betala in 200 kr om du bara vill anmäla dig till kursen eller 300 kr om du vill både anmäla dig till kursen och betala medlemsavgiften till:

Bankgiro: 766-5755

Swish: 123 471 24 93

Märk inbetalningen med din mailadress så du kan få info från oss inför årsmöten etc.

Tid: Lördag 2 juni kl. 10 – ca 17

Plats: Exakt plats är inte bestämd än, men vi samlas vid Hellasgården. OBS! Vi går från Hellasgården kl 10.00 till platsen där kursen kommer att hållas.

Kostnad: 200 kronor, och vi bjuder på fika, korv och alla som deltar får ett första hjälpen-kit.

Årsmöte 2018 Stockholms Stigcyklister

Onsdagen 21 mars möttes några av Stockholms stigcyklister för att hålla årsmöte. Efter sedvanlig formalia med val diverse poster för årsmötet, fastställande av dagordning med mera presenterade styrelsen det gånga årets arbete.

Verksamhetsberättelse

2017 präglades, som vårt arbete ofta gör, av kontakter och möten med myndigheter och förvaltare. Vi har bland annat jobbat vidare med vårt samarbete med förvaltaren för Nackareservatet för att se vilka stigar vi förhoppningsvis kan märka upp. Även med Sundbybergs kommun har vi jobbat vidare. Där med att se över och utveckla NICK-spåret. Vi har även haft möten med stiftelsen Tyrestaskogen om både nationalparken och naturreservatet. Men vi har även hunnit med att till exempel tillsammans med Cykelfrämjandet hålla en kurs i hållbart stigbyggande.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här.

Kommande år

Idéer för det kommande året, förutom att fortsätta det byråkratiska lobbyarbetet, är

  • Stigbygge, workshops och kurser, och byggande
  • Förstahjälpenkurs
  • Avancerad teknikkurser, typ dämparservice, dämparinställningsworkshop.
  • Nybörjarstigcykling och stigcykling som integration.
  • Guidade turer

Två områden som vi vill jobba med, och som vi gärna ser någon medlem som engagerar sig i är:

  • Stadsnära stig- och mountainbikecykling. Ta upp frågan om generella förbudet om cykling i terräng i Stockholm igen Se över var stigcykling kan funka och hitta möjligheter att fixa stigar/leder inom tullarna eller i direkt närhet. Hitta lämpliga platser att bygga dirter och pump tracks, som under broar och liknande. Kontakt med kommunen för att se om detta är möjligt.
  • Bevaka nya och kommande naturreservat. Nya naturreservat bildas ständigt i länet, bra om vi är med och har bevakning och ser till att stigcyklingens intressen inte körs över.

Två saker som årsmötet tog upp och gärna ser att vi jobbar mer är

Joachim Nässlander vill jobba med Röda och Gula-spåren i Danderyd. Det är tillåtet att cykla på dem och de används flitigt av stigcyklister. Dock är de dåligt markerade. Joachim vill ta kontakt med kommunen och förvaltaren och se om vi kan vara med och märka upp spåren.

Martin Wranne tog upp Gömmaren. Det är ett reservat men folk cyklar ganska frekvent där. Han vill börja luska i vad som gäller och jobba för att få samarbete med förvaltningen och myndigheter för att hitta lösningar. Vi hjälper gärna till, allmänt och i sak.

Känner du att du vill jobba med något av dessa frågor, eller har egna idéer, så kontakta oss!

Ny styrelse

Jonas Sundvall och Johan Malmberg lämnar styrelsen, och vi tackar dem för allt arbete de gjort. Ny styrelse för det kommande året är:
Gustav Blix, ordförande
Olle Svensk Strand, vice ordförande och sekreterare
Karin Pehrson, kassör
John Engström
Hans Stoops
Joachim Nässlander
Max Lundqvist

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kommer även i för 2018 att vara 100 kronor.

Du blir medlem genom att betala in 100 kr till antingen
Bankgiro: 766-5755
Swish: 123 471 24 93
Paypal: Det går tillsvidare tyvärr inte betala medlemsavgiften via Paypal.

Märk inbetalningen med din mailadress så du kan få info från oss inför årsmöten etc.

Fullständigt årsmötesprotokoll finns att läsa här.

Verksamhetsberättelse för 2017

Det här är en kort sammanställning av vad som hänt 2017.

NICK

Vi har fortsatt haft kontakt med Sundbybergs kommun om upprustning och förlängning av NICK-spåret, kommunen ser positivt på stigcykling och vill gärna utveckla NICK-spåret. Stockholms Stigcyklister har cyklat otaliga varv på NICK för att inventera problemområden, för att hitta förslag till förlängningar och omdragningar av spåret och för ge förslag till A/B-linjer vid knixigheter på spåret. Möten har hållits med Sundbybergs kommun både i kommunhuset och cyklandes ute i Ursvik.

Inventeringen av NICK-spåret resulterade i en sammanställning som lämnats till kommunen där förslag till ett 20-tal åtgärder listas med foton och kartor. Nu väntar vi på besked från kommunen om vilka av dessa åtgärder de anser praktiskt genomförbara.

Flaten

Haft möten med Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning angående stigcykling i Flaten med anledning av miljöförvaltningens beslut om utredning av leder för stigcykling. Samt rekat vid ett antal tillfällen i Flaten. Då det inte skulle gå att få ihop tillräckligt lång stig i det område som skulle vara aktuellt beslutade vi att inte jobba vidare med cykelstigar i Flaten just nu.

Hellas

Fortsatt arbete med Nacka kommun kring Nackareservatet, bland annat möten och att tillsammans reka några gånger i fält, samt sammanställt ett förslag med stigar som ska märkas upp (se: http://u.osmfr.org/m/155271/

TBS_17_2

Deltagit på stigbyggarworkshop, samt varit med att “vårda” en bit stig mellan Traktormakt och Fem svåra (ett tillfälle under workshopen och ett tillfälle då vi fortsatte ett par veckor senare).

Tyresta

Föreskrifterna för nationalparken har ändrats från ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar” till “förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. Vi skickade in förslag på ändrade föreskrifter i början på 2016. Kvarnarna maler sakta… Dock är inte reservatets föreskrifter ändrade, men vi har haft möten med stiftelsen om detta. Fortsättning följer…

Rekat idé på alternativdragning förbi Tyresta genom bl.a. Tutviken. Behöver arbetas igenom mer, men är en bra start.

Stockholm

Möte med Stockholm Stad (kommun)  angående det generella förbudet av cykling i terräng i Stockholm.

Pratat med Enheten för naturvård på Länsstyrelsen Stockholm (gruppen som bildar naturreservat). Vi ska boka möte med dem kring påsk för att lära känna varandra.

Sverige

Börjat dra igång Sveriges Stigcyklister, bland annat haft möte med cykelfrämjandet och fört diskussioner med övriga stigcyklister i landet på nätet.

Trailforks

Stockholms Stigcyklister är “Local Trail Association” för många delar av Stockholm. Det innebär att vi kan administrera stigar och under sommaren godkänner och avslår vi nya stigar nästan dagligen.

Föreningen i sig själv

Vi har under 2017 växt från ca 100 till ca 200 betalande medlemmar! Wohoo! Vi är sugna på hjälp med administration, antingen genom outsourcing eller inköp/användande av programvara som underlättar. Nu sköts allt manuellt i kalkylark.