Vad är stigcykling?

Stigcykling är en svensk definition av mountainbike. Begreppet uppkom i början på 2000-talet som en kontrast mot det då vanligt förekommande begreppet terrängcykling, som bland annat användes av Naturvårdsverket. Terrängcykling kan lätt leda tankarna mot att cyklingen sker i orörd natur, men i själva verket sker cyklingen i första hand på stigar. Stigcykling beskriver därför på ett bättre sätt vad mountainbike handlar om, utan att ge negativa associationer.

I det här sammanhanget skiljer vi på stigcykling och cross-country/racing. Vi menar här en typ av cykling som fokuserar på nöjet med att ta sig an stigar, och inte på träning, fart och resultat. Det är stigen i sig som är målet med cyklingen. Vi pratar inte om träningsrundor. De stigar vi är intresserade av är de som klarar ”barnvagnstestet”, som innebär att om man tar sig fram med barnvagn så är det ingen cykelstig. Stigcyklingen sker ensam eller i grupp. Det finns plats för paus för att snacka strunt eller fika. Målet är att njuta här och nu av en rolig stig.

En reaktion på “Vad är stigcykling?”

Kommentarer inaktiverade.