Uppdateringsmöte Nackareservatet 2018-04-18

Vi var på möte med förvaltaren Anders Blomquist förra veckan. Han informerade oss om hur läget med vårt arbete med Nackareservatet är, vad som hänt sen sist och vad som kommer att hända.

Anders Blomquist jobbar för Stockholms kommun och är förvaltare för den mark Stockholm äger, men som ligger utanför kommunen. Vi har haft kontakt och arbetat med Stockholms och Nacka kommun under ett par års tid kring Nackareservatet, och omkring det senaste ett och halvt året har Anders varit förvaltare och vår kontakt.

Vi lämnade i höstas över ett förslag på de stigar som vi tyckte kunde vara lämpliga att märka upp (Se denna karta med bland annat vårt förslag och Anders kommentarer). Förutsättningen då var att hitta stigar som kunde märkas upp, dels för att leda merparten av cyklisterna till dem, och dels för att de skulle både kunna fungera för att hitta stigar för att köra slingor inom reservatet, men även för att leda cyklisterna längre ut i reservatet och österut.

Nu har Anders tittat på vårt förlag kommit med några synpunkter. Han ser helst att cykelstigarna håller sig väster och söder om Dammtorpssjön och Söderbysjön med två övergångar över vattnet, förslagsvis bron vid golfbanan och bron på Sörmlandsleden. Gärna också att stigarna kan bilda en dubbelåtta så att det går att cykla lite olika varv.

Stigarna bör helst inte gå över Ältavägen. Speciellt övergången vid kyrkogården är ett problem. Där är det dålig sikt och bilarna kör ganska fort. De vill inta ta ansvar för en markerad led som går över vägen ifall något skulle hända.

Nacka kommun vill heller inte se en officiell övergång av stigarna från reservatet till Erstaviks mark.

Förlaget är nu lämnat till Ekologigruppen som ska titta på det utifrån både ekologiskt skyddsvärde och ur ett friluftslivsperspektiv. Förhoppningsvis kommer de med en preliminär rapport under maj-juni. Efter det kommer vi att gå ut och titta i fält igen, både tillsammans med Anders, och han tillsammans med Ekologigruppen och representanter från Nacka kommun. Vi ska också se om vi kan komma ut allihopa, gärna tillsammans med Skarpnäcks SDF för att även titta på anknytningar i de delar som ligger i Stockholm. Samt sitta i fler möten.

Detta är läget nu. Vi inväntar Ekologigruppens rapport och utifrån deras svar och vad vi kommer fram i det fortsatta arbetet försöker få igenom uppmärkning av de här stigarna och få ut officiell information på skyltar och webben o.s.v, så får vi ta och titta på föreskrifterna och underhåll av stigarna senare.