Årsmöte 2018 Stockholms Stigcyklister

Onsdagen 21 mars möttes några av Stockholms stigcyklister för att hålla årsmöte. Efter sedvanlig formalia med val diverse poster för årsmötet, fastställande av dagordning med mera presenterade styrelsen det gånga årets arbete.

Verksamhetsberättelse

2017 präglades, som vårt arbete ofta gör, av kontakter och möten med myndigheter och förvaltare. Vi har bland annat jobbat vidare med vårt samarbete med förvaltaren för Nackareservatet för att se vilka stigar vi förhoppningsvis kan märka upp. Även med Sundbybergs kommun har vi jobbat vidare. Där med att se över och utveckla NICK-spåret. Vi har även haft möten med stiftelsen Tyrestaskogen om både nationalparken och naturreservatet. Men vi har även hunnit med att till exempel tillsammans med Cykelfrämjandet hålla en kurs i hållbart stigbyggande.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här.

Kommande år

Idéer för det kommande året, förutom att fortsätta det byråkratiska lobbyarbetet, är

  • Stigbygge, workshops och kurser, och byggande
  • Förstahjälpenkurs
  • Avancerad teknikkurser, typ dämparservice, dämparinställningsworkshop.
  • Nybörjarstigcykling och stigcykling som integration.
  • Guidade turer

Två områden som vi vill jobba med, och som vi gärna ser någon medlem som engagerar sig i är:

  • Stadsnära stig- och mountainbikecykling. Ta upp frågan om generella förbudet om cykling i terräng i Stockholm igen Se över var stigcykling kan funka och hitta möjligheter att fixa stigar/leder inom tullarna eller i direkt närhet. Hitta lämpliga platser att bygga dirter och pump tracks, som under broar och liknande. Kontakt med kommunen för att se om detta är möjligt.
  • Bevaka nya och kommande naturreservat. Nya naturreservat bildas ständigt i länet, bra om vi är med och har bevakning och ser till att stigcyklingens intressen inte körs över.

Två saker som årsmötet tog upp och gärna ser att vi jobbar mer är

Joachim Nässlander vill jobba med Röda och Gula-spåren i Danderyd. Det är tillåtet att cykla på dem och de används flitigt av stigcyklister. Dock är de dåligt markerade. Joachim vill ta kontakt med kommunen och förvaltaren och se om vi kan vara med och märka upp spåren.

Martin Wranne tog upp Gömmaren. Det är ett reservat men folk cyklar ganska frekvent där. Han vill börja luska i vad som gäller och jobba för att få samarbete med förvaltningen och myndigheter för att hitta lösningar. Vi hjälper gärna till, allmänt och i sak.

Känner du att du vill jobba med något av dessa frågor, eller har egna idéer, så kontakta oss!

Ny styrelse

Jonas Sundvall och Johan Malmberg lämnar styrelsen, och vi tackar dem för allt arbete de gjort. Ny styrelse för det kommande året är:
Gustav Blix, ordförande
Olle Svensk Strand, vice ordförande och sekreterare
Karin Pehrson, kassör
John Engström
Hans Stoops
Joachim Nässlander
Max Lundqvist

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kommer även i för 2018 att vara 100 kronor.

Du blir medlem genom att betala in 100 kr till antingen
Bankgiro: 766-5755
Swish: 123 471 24 93
Paypal: Det går tillsvidare tyvärr inte betala medlemsavgiften via Paypal.

Märk inbetalningen med din mailadress så du kan få info från oss inför årsmöten etc.

Fullständigt årsmötesprotokoll finns att läsa här.