Update om vad som hänt sedan starten

På det konstituerande årsmötet den 14 maj bestämdes att årsavgiften skulle uppgå till 100 kr. Under sommaren har det strömmat till några medlemmar och vi förväntar oss än fler framöver. Vill du bli medlem läs mer under ’Så blir du medlem’.

Styrelsen har sedan arbetat med lite olika saker, bl.a.:

-Vi har uppmärksammat att det på Gröna leden uppe vid Nackamasterna har skett skogsarbete, vilket har förstört spängerna som låg där innan. Vi har kommunicerat detta till Nacka kommun och Stockholms stad, och bett om att få återställa spängerna. Vi har etablerat kontakt, men inte fått nåt slutgiltigt besked.

masterna-cirklar
Här har en skogsmaskin kört sönder spänger och led. Nackamasterna utmärkta som kryss.

-Vi har inventerat gamla Gröna/Russian BBQ vid masterna för att se vad som kan göras för att rusta upp leden som numera är full av nedfallna träd. Vår förhoppning är att vi får rensa för att ge åtkomst åt både cyklister och vandrare, och på så sätt visa upp vad vi kan hjälpa till med för ”de som bestämmer”. Ännu har vi inte fått några definitiva svar om vad vi får göra, men vi fortsätter att ligga på.

RBBQ
Ett exempel på hur Russian BBQ ser ut. Leden är också fortfarande uppmärkt med grön färg på sina ställen.

-Vi har tittat på hur lederna ser ut på Kärsön, och vad vi kan hjälpa till med för att hålla den leden i trim.

-Vi har efter förfrågan av Nacka kommun inventerat surhålen på Gröna leden strax innan och efter Erstaviksvägen, och gett förslag på bättringar genom antingen spänger eller omdragning längre norrut. Vi ska även ta en titt på Våta Vita och se om det går att göra något åt den sträckningen.

Det STORA surhålet på gröna.
Det STORA surhålet på gröna.