Stigbyggarworkshop i Nora

Helgen den 17 september var Stockholms Stigcyklister på stigbyggarworkshop i Nora, som det redan rapporterats om i Nerikes Allehanda.

Workshopen var gratis och arrangerades av Cykelfrämjandet (som har hottat upp sig lite, och inte längre är riktigt lika mossigt som det ansetts vara) med inbjudna instruktörer från IMBA Trail Solutions. Gäster var bland andra Region Örebro, Skånska MTButveckling, Almby IK, Gotland Active, Uppsala Stigcyklister, Askersunds Kommun, Isaberg, Högbobruk, Västerås CK och Happyride.

Första dagen ägnades åt teori (mycket frustrerande att sitta i åtta timmar och PRATA om cykling, när man bara vill ut och cykla). En skogsägare från Mellanskog gav sin syn på cykling i skogen, och förklarade bland annat granplantor fungerar och varför man inte bör cykla över en nyplantering, men han förklarade också att han (och underförstått även andra markägare) oftast är öppna för samarbeten bara man frågar först.

Sedan följde en föreläsning om stigbyggande, mycket intressant. Men jag tycker den vara bara delvis relevant för situationen som den ser ut i Stockholmsområdet. Fokus lades mycket på hur man bygger hållbara stigar i bikeparks, stigar som ska hålla för tusentals åkare och som alla ska klara av att åka. De pratade även mest om nybyggnation av stig, vilket händer rätt sällan här. Oftare har vi en existerande stig som kan behöva förbättras och förstärkas där dem har slitits eller blivit geggig. Det finns förstås lika många åsikter om vad som är en bra stig som det finns cyklister, men jag tror många av de som cyklar kring Hellas och i övriga Stockholm uppskattar den stökiga terrängen och skulle lessna fort på att åka utslätad grusväg.

En intressantare del av föreläsningen handlade om hur man hanterar blöt terräng och hur man kan utnyttja även små variationer i topografin för att hitta torrare områden.

Dag 2 fick vi äntligen vara ute i skogen. Vi var i området för Bergslagen Cycling och MTB-lederna där, så vi hade material att praktisera på. Sägas bör att vi hade markägarens tillåtelse att härja fritt, och att man inte ska börja gräva stigar i vilka skogar som helst. Det var också diskussion om vad man egentligen får göra med bäckar. Vattenverksamhet är tillståndspliktigt om det inte är uppenbart att det inte påverkar naturen, och att avvattna ett område är generellt sett inte tillåtet. En miljöjurist kan säkert reda ut begreppen bättre.

I ett låglänt område hittade vi sönderkörd stig att öva på; en bäck rann över stigen på ett ställe och resten av stigen var geggig och sönderkörd-/trampad av cyklar, fyrhjulingar och hästar.

I bäcken hade man under flera år slängt i stockar att gå över, stockar som sedan tryckts längre och längre ner i leran, och så slängde man i fler. Vi grävde upp väldigt många stockar därur… Och byggde sedan en bro över. Den sönderkörda sträckan parallellförflyttades längre upp i en slänt. Ett antal gupp, ”grade reversals”, byggdes in för att underlätta vattenavrinning, och ett par små dräneringsdiken grävdes för att hålla vatten av bron.

14379690_10153688803986152_822639408920032342_o
Den geggiga stigen flyttades upp i slänten en liten bit. Före till vänster, hjulspår i geggan och stenar som sticker upp.
14361182_10153688803976152_5087954875895943329_o
Större stenar flyttas med spännband och spett. Här tycker jag personligen att det blir lite väl stora ingrepp. Man kunde gärna få låta stenar och rötter ligga kvar, men ändå använda principerna för att dränera stigen. Men smaken är som baken, vad vill ni ha för sorts stigar? Ett är iaf säkert, det ger träningsvärk som sitter i flera dagar efteråt.
14324540_10153688803991152_5234545296113113624_o
En stadig kant byggs så att stigen inte ska rasa neråt i sumpmarken.
14468398_10153688800286152_343463530831262662_o
Sunkdike med halvruttna trästockar. Brukar vara en bäck där, men nu har det ju varit väldigt torrt i sommar.
14481883_10153688800276152_279397364968129004_o
Plaströr läggs stadigt på botten och förankras med stora stenar.
14409905_10153688800266152_8904596922936959255_o
Mindre stenar fylls på i mitten.
14435420_10153688800686152_8515877909496628912_o
Lite lagom geggig silt och sand fylls på och krattas och packas.
14480537_10153688800696152_6763058815135945175_o
Nu syns knappt guppen, de sk grade reversals, som är strax före och efter den lilla bron. Men tanken är hur som helst att de ska stoppa ytavrinning från att rinna ut på bron, och istället leda ner vatten till vänster ner i (den uttorkade) bäcken.
14379706_10153688804146152_609510179965387282_o
Slutresultatet. Notera att vi transplanterat mossan från området för den nya stigen och lagt den över den gamla. Och en liten ränna har byggts av några flata stenar för att släppa förbi en liten rännil av vatten från sluttningen.

//Styrelsen genom Karin Pehrson