Verksamhetsberättelse för 2015

Stockholms Stigcyklisters verksamhetsberättelse maj 2015 – mars 2016

Föreningen bildades 14 maj 2015 med 20 personer i röstlängden.
I skrivande stund är vi 93 betalande medlemmar och har 603 ”prospects” i facebookgruppen. Det är fantastiskt! Ju fler vi är, desto mer tyngd får vi i våra förhandlingar med politiker och tjänstemän.

Det är många medlemmar och även icke-medlemmar som har jobbat mycket och bra under året. Ingen nämnd, ingen glömd.

Ett urval av saker som gjorts:

Sommaren

Russian BBQ
Inventering av gamla gröna i brandområdet i Hellas a.k.a. Russian BBQ. Den rapporten har lite magiskt spritt sig inom kommunen och de verkar gilla den. Vi har ännu inte fått några officiella klartecken på att de kommer röja den eller om vi får röja den. Vi har däremot fått ett inofficiellt ”de där stockarna är det helt OK om ni flyttar på” från en som jobbar med underhåll i Hellas.

Russian_BBQ Brandfälle efter den ryska grillfesten.

Kärsön
En medlem har god kontakt med slottsfogden som har ansvar för spåren. De tycker det är helt OK att vi cyklar där och är glada om vi hjälper till att sköta om spåret.

Gröna i Hellas, inventering av surhål
Efter förfrågan från Nacka kommun inventerat och dokumenterat de värsta surhålen på Gröna runt Erstaviksvägen. Vi har gett förslag på bättringar genom antingen spänger eller omdragning längre norrut.

Gröna och Blå i Hellas, spänger
Efter tillhandahållande av ritningar så har entrepenören börjat bygga spänger som går att cykla på utan alltför svår spångest.

Våta Vita i Hellas, inventering av surhål
Nacka kommun undrade om vi kunde komma med förslag på hur Våta Vita skulle kunna bli bättre. Vi inventerade och sade vad vi redan visste: att att spåret är helt feldraget och om man inte kan trolla så borde det tas bort från kartan. Spåret blir kvar, men som smink på grisen så har det iallafall byggts spänger över de allra värsta partierna.

IMG_20151111_132510845Boardwalk Empire på Våta Vita…

Hösten

Media
Blivit kontaktade av journalister som vill skriva om ”den växande folkrörelsen/sporten”. Intervjun i Mitt-i-Västerort väckte både den ena och andra reaktionen.

NICK
NICK (Nätverket Igelbäckens CykelKamrater) som skapade och sköter om NICK-spåret i Sundbyberg har uppgått i Stockholms Stigcyklister. NICK har blivit den första formella arbetsgruppen med ett tydligt uppdrag; Att sköta om NICK.

Det har anordnats en stigfixardag, NICK har fått nya spårkartor och nya skyltar är på väg. Vi har haft möte med idrottsstrategen i Sundbyberg och förvaltaren av spåret. De har planer på att utveckla (och förstås underhålla) spåret och vill gärna ha våra synpunkter.

12185377_10153022184131152_1033350915843488681_oSpångbygge på NICK

Informationsskylt för Ursviksspåret.

Spårkarta, NICK.

Vinter/Vår

Allmän lobbying
Skrivit ett brev till Länsstyrelsen där vi ifrågasätter det slentrianmässiga införandet av cykelförbud i naturreservat. Vi har inte fått något svar.

Allmän lobbying 2
Lyckats göra oss ett namn inom Nacka kommun. Vi har bra kontakt med flera tjänstemän och fötroendevalda.

Allmän lobbying 3
Kontakt med Stockholms stad angående att de kikar på att ö.h.t. möjliggöra att cykla i terrängen. Idag är de bakbundna av ett totalförbud.

Tyresta
Lämnat in ett remissvar angående att föreskrifterna för Tyresta Nationalpark ses över. Svaret innehöll ifrågasättande av förbudet, förslag på förändring av föreskrifter.

Skyltade spår i Nackareservatet (Hellas)
Tillsammans med bl.a. Mountainbikeskolan varit på två möten med tjänstemän från Stockholms stad och deras naturvårdskonsulter.
Stockholms stad vill jobba med oss cyklister i att finna ett bättre sätt att hantera cyklingen i Nackareservatet (idag är det enligt dem förbjudet och ”hanteras” således inte alls). Vad som kommer ut av detta hänger fortfarande lite i luften. Kommunens kvarnar maler saaaktaaaa.

Sollentuna, Norra Törnskogen
Skickat in remissvar angående förestående cykelförbud iochmed bildande av naturreservat.

/ Styrelsen, genom ordförande Gustav Blix