Verksamhetsberättelse för 2017

Det här är en kort sammanställning av vad som hänt 2017.

NICK

Vi har fortsatt haft kontakt med Sundbybergs kommun om upprustning och förlängning av NICK-spåret, kommunen ser positivt på stigcykling och vill gärna utveckla NICK-spåret. Stockholms Stigcyklister har cyklat otaliga varv på NICK för att inventera problemområden, för att hitta förslag till förlängningar och omdragningar av spåret och för ge förslag till A/B-linjer vid knixigheter på spåret. Möten har hållits med Sundbybergs kommun både i kommunhuset och cyklandes ute i Ursvik.

Inventeringen av NICK-spåret resulterade i en sammanställning som lämnats till kommunen där förslag till ett 20-tal åtgärder listas med foton och kartor. Nu väntar vi på besked från kommunen om vilka av dessa åtgärder de anser praktiskt genomförbara.

Flaten

Haft möten med Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning angående stigcykling i Flaten med anledning av miljöförvaltningens beslut om utredning av leder för stigcykling. Samt rekat vid ett antal tillfällen i Flaten. Då det inte skulle gå att få ihop tillräckligt lång stig i det område som skulle vara aktuellt beslutade vi att inte jobba vidare med cykelstigar i Flaten just nu.

Hellas

Fortsatt arbete med Nacka kommun kring Nackareservatet, bland annat möten och att tillsammans reka några gånger i fält, samt sammanställt ett förslag med stigar som ska märkas upp (se: http://u.osmfr.org/m/155271/

TBS_17_2

Deltagit på stigbyggarworkshop, samt varit med att “vårda” en bit stig mellan Traktormakt och Fem svåra (ett tillfälle under workshopen och ett tillfälle då vi fortsatte ett par veckor senare).

Tyresta

Föreskrifterna för nationalparken har ändrats från ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar” till “förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. Vi skickade in förslag på ändrade föreskrifter i början på 2016. Kvarnarna maler sakta… Dock är inte reservatets föreskrifter ändrade, men vi har haft möten med stiftelsen om detta. Fortsättning följer…

Rekat idé på alternativdragning förbi Tyresta genom bl.a. Tutviken. Behöver arbetas igenom mer, men är en bra start.

Stockholm

Möte med Stockholm Stad (kommun)  angående det generella förbudet av cykling i terräng i Stockholm.

Pratat med Enheten för naturvård på Länsstyrelsen Stockholm (gruppen som bildar naturreservat). Vi ska boka möte med dem kring påsk för att lära känna varandra.

Sverige

Börjat dra igång Sveriges Stigcyklister, bland annat haft möte med cykelfrämjandet och fört diskussioner med övriga stigcyklister i landet på nätet.

Trailforks

Stockholms Stigcyklister är “Local Trail Association” för många delar av Stockholm. Det innebär att vi kan administrera stigar och under sommaren godkänner och avslår vi nya stigar nästan dagligen.

Föreningen i sig själv

Vi har under 2017 växt från ca 100 till ca 200 betalande medlemmar! Wohoo! Vi är sugna på hjälp med administration, antingen genom outsourcing eller inköp/användande av programvara som underlättar. Nu sköts allt manuellt i kalkylark.