NICK-spåret fortsätter utvecklas

Stockholms Stigcyklister har, via arbetsgruppen för NICK, varit på möte med Sundbybergs kommun. Det framkom att Sundbyberg ser NICK-spåret som en strategisk tillgång som bör värnas och underhållas. Kommunen är villig att i samarbete med Stockholms Stigcyklister investera i förbättringsåtgärder som gör det bättre för både cyklister och naturen i reservatet.

De åtgärder som togs upp på mötet var:
• Stockholms stigcyklister tar fram en skylt med förhållningsregler, hur man som cyklist uppför sig i skogen. Förslaget är att samma text kan användas vid fler spår senare.

• Kommunen tar fram och beställer 500 nya skyltar för att märka upp spåret. Dessa skyltar kommer ha reflex-tryck från början och kommer alltså synas i mörkret.

• Stockholms Stigcyklister går igenom spåret och gör en åtgärdslista med föreslagen budget. Detta kan vara spång, fyllnadsmassor och så vidare. I kombination med stigfixardagen kommer spårets dragning även att ändras bitvis för att naturen skall få möjlighet att vila på vissa ställen.

• Möjligheten att dra A- och B-linjer diskuterades, detta för att säkerställa att man håller de spår som är bestämda samt för att undvika en breddning och utökat slitage. Stockholms Stigcyklister ska snarast säkerställa en arbetsgrupp som tillsammans tar fram önskad åtgärdsplan och gör en budget för arbetet. Det bör även anordnas en stigfixardag för NICK då arbetskraft (ca 15 personer) behöver finnas tillgängliga.

Om du inte redan visste så startades NICK-spåret 2005 (se bakgrund till NICK-spåret), och utgår från Ursviks motionsgård i Sundbyberg, och har denna dragningen

Ser du inte kartan ovan så kolla in NICK-spåretTrailforks.

Utöver ovanstående så öppnar Sundbybergs kommun för mer rolig cykling  genom bygge av en dirt-bana och pump-track i Ör. Säkert blir det ett bra ställe att träna in tekniken för skogen!