Stockholms stad beslutar om att utreda anläggandet av leder för stigcykling

Stockholms kommunfullmäktige har för Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att utreda anläggandet av tre leder för stigcykling i Nackareservatet*, Flatens naturreserverat samt Kyrkhamns naturreservat: Förvaltningen ska med erfarenhet från tillsynsarbetet i respektive reservat bidra till utredningen om var leder för stigcykling bäst lämpas med hänsyn till rekreativa värden i övrigt samt naturvärden. Se tjänsteutlåtande på: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1868051

kalltorpssjon
Källtorpssjön i Nackareservatet

Styrelsen för Stockholms Stigcyklister ställer sig försiktigt positiva till beslutet. Det finns en lokal trafikföreskrift i Stockholms stad som inte tillåter cykling i terräng (se http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Sarskilda-trafikregler/) och för tolkning säger Ulla Alm, jurist på trafikkontoret att man bara får cykla där det är skyltat att det är tillåtet att cykla (https://mitti.se/sport/stans-cyklister-kan-fa-terrangstigar/). Så styrelsen ser det här som att Stockholms kommunfullmäktige har öppnat för att lätta på förbudet mot cykling på stigar i Stockholms kommun, vilket för vår del är en vinst och ett kvitto på att vårt lobbyarbete har skördat framgång.

Att beslutet gäller att utreda just tre spår anser vi sekundärt då vinsten ligger i att förbudet mjukas upp. Vidare vad ett spår är, och inte, är svårt att definiera och kan t.ex. innefatta en lång led.

*Nackareservatet består av en del i Nacka kommun och en del i Stockholms stad. Stockholms stad är förvaltare av hela reservatet, och ägare till en stor del i Nacka, men vad som är beslutat att utredas är något oklart för tillfället. Vidare sker mycket av cyklingen kring Hellas på Erstaviks mark som inte är en del av Nackareservatet, men däremot har Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss avtal för att natur-, kultur- och rekreationsvärdena ska öka. ”It’s complicated” är det minsta man kan säga.