Kategoriarkiv: Styrelsearbete

Verksamhetsberättelse för 2017

Det här är en kort sammanställning av vad som hänt 2017.

NICK

Vi har fortsatt haft kontakt med Sundbybergs kommun om upprustning och förlängning av NICK-spåret, kommunen ser positivt på stigcykling och vill gärna utveckla NICK-spåret. Stockholms Stigcyklister har cyklat otaliga varv på NICK för att inventera problemområden, för att hitta förslag till förlängningar och omdragningar av spåret och för ge förslag till A/B-linjer vid knixigheter på spåret. Möten har hållits med Sundbybergs kommun både i kommunhuset och cyklandes ute i Ursvik.

Inventeringen av NICK-spåret resulterade i en sammanställning som lämnats till kommunen där förslag till ett 20-tal åtgärder listas med foton och kartor. Nu väntar vi på besked från kommunen om vilka av dessa åtgärder de anser praktiskt genomförbara.

Flaten

Haft möten med Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning angående stigcykling i Flaten med anledning av miljöförvaltningens beslut om utredning av leder för stigcykling. Samt rekat vid ett antal tillfällen i Flaten. Då det inte skulle gå att få ihop tillräckligt lång stig i det område som skulle vara aktuellt beslutade vi att inte jobba vidare med cykelstigar i Flaten just nu.

Hellas

Fortsatt arbete med Nacka kommun kring Nackareservatet, bland annat möten och att tillsammans reka några gånger i fält, samt sammanställt ett förslag med stigar som ska märkas upp (se: http://u.osmfr.org/m/155271/

TBS_17_2

Deltagit på stigbyggarworkshop, samt varit med att “vårda” en bit stig mellan Traktormakt och Fem svåra (ett tillfälle under workshopen och ett tillfälle då vi fortsatte ett par veckor senare).

Tyresta

Föreskrifterna för nationalparken har ändrats från ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar” till “förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. Vi skickade in förslag på ändrade föreskrifter i början på 2016. Kvarnarna maler sakta… Dock är inte reservatets föreskrifter ändrade, men vi har haft möten med stiftelsen om detta. Fortsättning följer…

Rekat idé på alternativdragning förbi Tyresta genom bl.a. Tutviken. Behöver arbetas igenom mer, men är en bra start.

Stockholm

Möte med Stockholm Stad (kommun)  angående det generella förbudet av cykling i terräng i Stockholm.

Pratat med Enheten för naturvård på Länsstyrelsen Stockholm (gruppen som bildar naturreservat). Vi ska boka möte med dem kring påsk för att lära känna varandra.

Sverige

Börjat dra igång Sveriges Stigcyklister, bland annat haft möte med cykelfrämjandet och fört diskussioner med övriga stigcyklister i landet på nätet.

Trailforks

Stockholms Stigcyklister är “Local Trail Association” för många delar av Stockholm. Det innebär att vi kan administrera stigar och under sommaren godkänner och avslår vi nya stigar nästan dagligen.

Föreningen i sig själv

Vi har under 2017 växt från ca 100 till ca 200 betalande medlemmar! Wohoo! Vi är sugna på hjälp med administration, antingen genom outsourcing eller inköp/användande av programvara som underlättar. Nu sköts allt manuellt i kalkylark.

 

 

 

Justering av reservatsföreskrifterna för Tyresta nationalpark

I början på 2016 skickade styrelsen för Stockholms Stigcyklister in ett yttrande gällande förslaget till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark, se denna post.

Den gamla föreskriften och den som var föreslagen i remissen lydde ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar”. Vårt yttrande föreslog att föreskrifterna skulle lyda ”förbjudet att cykla i terrängen utanför stigar, samt på de leder markerade med ’Cykling förbjuden’ ”. Remissen har nu genomförts och föreskrifterna har ändrats till ”förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. 

Tyresta föreskrift

Naturvårdsverket meddelar att ”Den nämnda justeringen har vi gjort efter att ha vägt  olika intressen mot varandra. Vår bedömning är att den nu gällande föreskriften är den, som efter gjorda avvägningar, på bästa sätt bidrar till att uppnå syftet med nationalparken.”

Vad betyder allt detta nu då? Jo, Stockholms Stigcyklisters arbete med att författa en skrivelse har lett till något! I och med att det blir tillåtet att cykla på anvisade leder finns det i framtiden möjlighet att som stigcyklist besöka nationalparken. Dessa anvisade leder skulle kunna fungera som länk mellan Nackareservatet och Lida, och man skulle kunna cykla en långtur på stig hela vägen från Björkhagen till Haninge. Försöker man sig på en sådan långtur idag så måste man antingen bryta mot ett förbud eller annars cykla grus och asfalt.

Något olyckligt i hela det här är dock att Tyresta naturreservat inte har samma föreskrifter vad gäller cykling som Tyresta nationalpark, men styrelsen kommer såklart lobba vidare så att en ändring av naturreservatets föreskrifter också genomförs.

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.  Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. För mer info om Tyresta nationalpark och naturreservat se http://www.tyresta.se/om-tyresta/.

Verksamhetsberättelse för 2016

Stockholms Stigcyklisters verksamhetsberättelse mars 2016 – mars 2017.

Här berättar vi vad vi har gjort under året. Vi vill visa att det ligger ganska mycket (oavlönat) jobb bakom allt, och att det faktiskt händer ganska mycket.

Vi är drygt 100 medlemmar, vilket är några fler än förra året. Vi har inte letat nya medlemmar särskilt aktivt detta år och inte heller jagat efter existerande medlemmar att förnya sitt medlemskap. Cirka 30 pers är nya medlemmar för i år. I ljuset av det känner vi att föreningen har en hyfsat stabil bas av medlemmar som backar det vi gör. Vi närmar oss även 1000 likes på Facebook, även om en like är gratis så visar det på intresse.

2017 kommer bli ett spännande år, det händer grejer i Stockholm stad, det finns god potential för NICK, vi försöker bli mer aktiva i norra Stockholm och nätverkandet med andra föreningar kommer öka tillsammans med vår egen kunskap och i takt med att digitala verktyg blir allt bättre.

/Styrelsen
Gustav Blix, Johan Malmberg, Olle Svensk Strand, Karin Pehrson, Jonas Sundvall, John Engström och Peter Chowra

Nedan följer valda delar ur verksamhetsberättelsen, men den kan läsas i sin helhet här.

Trailforks
För ett år sedan drog jag, Olle Svensk Strand, igång en kampanj att öka Sveriges närvaro på Trailforks. Då fanns det omkring 670 stigar i Sverige på Trailforks. Idag är den siffran över 3 200. Hur många stigar det fanns i Stockholmsområdet för ett år sedan är jag osäker på. Jag tog ingen statistik, och det finns för närvarande ingen bra funktion att få fram historisk statistik på Trailforks. Men nu finns det över 790 stigar i Stockholms Län.

Trailforks har funktioner som riktar sig både till besökare och de som sköter och underhåller stigar och exempelvis trailparks. Besökare kan läsa på om områden och stigar innan besök. Det finns information om sträckning, svårighetsgrad och i många fall också beskrivningar av stigarna och områdena. Det finns också bra verktyg för att planera turer och spara rutter. För de som sköter om stigarna finns funktioner för att se statistik på hur stigarna körs och funktionerna för att rapportera status och eventuella problem på stigarna ger en bra överblick på var eventuellt underhåll behövs.

Trailforks finns både som hemsida och som mobilapp. Appen har GPS och kartfunktioner och kan användas som en guide när en är ute och cyklar. Det går även att skicka in bilder och lägga upp stigrapporter direkt i appen. Dessa får då en gps-markering vilket visar exakt var och vilken stig som rapporten avser. Det finns också möjlighet att koppla ihop Trailforks med Strava och på så vis automatiskt logga sin cykling.

NICK
NICK har hänt en hel del, läs t.ex. om spårfixardagen. Det har också satts upp reflexer så att spåret lättare går att hitta runt med pannlampa.

Förbifart Tyresta
Stigcykling i Tyresta nationalpark är ett känsligt ämne. Enligt föreskrifterna råder ett fullständigt förbud mot cykling, med undantag av någon bit grusväg. Under 2016 var det vid några tillfällen ganska stora grupper av cyklister som gjorde turer genom nationalparken vilket skapade en hel del interna diskussioner på Facebook mm.

Det är uppenbart ett dilemma för cyklister som är ute på långtur söder om Stockholm att Tyresta nationalpark och naturreservat bildar en barriär mellan Nackareservatet i norr och Rudan/Paradiset i söder. Följer man till exempel Sörmlandsleden så cyklar man in i förbudsområdet utan att märka det om man inte tänker sig för. Cyklister som bor i Tyresö, Vendelsö och Handen upplever sig också utestängda från stora delar av naturen i sitt närområde på grund av de hårda reglerna kring nationalparken.

Stockholms Stigcyklister arbetar för att det på sikt ska bli tillåtet att cykla på stigar inom nationalparken och naturreservatet, vi anser att stigcykling i den omfattning som sker i det aktuella området inte står i konflikt med vare sig upplevelsevärden eller naturvärden.

Men som ett första steg har vi börjat titta på möjligheterna för en cykelled helt utanför de skyddade områdena som skulle kunna avlasta nationalparken och peka på att det finns rolig cykling som redan i dag är tillåten. Vi har bland annat fått hjälp av Aron Gooch (författare till boken Mountainbike kring Stockholm) som har hittat intressanta stigar förbi Tyresta.

Till våren 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att testcykla och förhoppningsvis kunna presentera ett förslag för föreningens medlemmar och inleda samtal med de berörda kommunerna (Tyresö och Haninge) och stiftelsen som förvaltar nationalparken.

Det bubblar i Stockholms stad/Nacka
Under 2016 hade vi flera möten med Stockholms stad gällande stigcykling i Nackareservatet. Representanter från Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Järla orientering & skidor, Ekologigruppen, BVP mark samt Mountainbikeskolan var med på mötena. Stockholms stad verkar ha förstått att cyklister är en stor del av de som rör sig i reservatet och vill se till att minimera konflikter mellan brukare och se till att cykling kan ske inom reservatets föreskrifter. Efter andra mötet var vi överens om att vi behövde se vilka stigar som används mest av cyklister, och därmed vilka stigar som skulle kunna märkas upp som cykelspår. Stockholms Stigcyklister var under alla möten väldigt tydliga med att det inte skulle vara genomförbart att bara tillåta cykling på vissa valda stigar. Vi framhärdade att uppmärkta spår i kombination med tillåten cykling på alla befintliga stigar är det som är den bästa lösningen för alla brukare. Har man uppmärkta spår kan man hålla efter de spåren och det blir också lättare att hitta för de som inte är bekanta med området.

Våren 2016 jobbade därför Stockholms Stigcyklister tillsammans med Mountainbikeskolan mycket med kartläggning av stigar i Nackareservatet, med koncentration på delarna närmare Stockholm, såsom Sicklaskiftet. Vi tog avstamp i Trailforks och Stravas heatmap samt samlad erfarenhet kring vilka stigar som används och är hållbara. Egentligen blev det till stor del de klassiska namngivna stigarna i Hellas med lite nya sammanknytningar. Förslaget lämnade vi till Stockholms stad för påsyn och som underlag för mappning mot områden med känslig mark eller särskilt naturvärde.

Hösten 2016 blev det lite av en vändning i arbetet då den nya skogsförvaltaren i Stockholms stad tillträdde och det blev i stället honom som vi hade kontakt med. Vi upplevde det också som att politikerna hade jagat på tjänstemännen lite mer för att jobba med (inte mot) stigcyklingen. Bland annat ser vi att det kommit beslut om att utreda stigcykelspår i flera stadsdelsnämnder där det tidigare varit totalförbud mot cykling i terräng.

Vi är väldigt positiva inför 2017 och känner att vi nu är i en position där vi tydligt kan göra stigcyklisternas röst hörd gentemot Stockholms stad. I närtid har vi planerat möte i skogen med skogsförvaltaren, Mountainbikeskolan och Hans Stoops från Cykelfrämjandet. Under mötet ska vi se över var vi cyklar och var det kan tänkas behövas t.ex. informationstavlor och vattenutkast. Vi räknar inte med någon revidering av reservatsföreskrifterna, utan att cykling kommer vara tillåten på befintliga stigar och det kommer tydligt framgå på informationstavlor. Vi har fått indikationer på att vår linje med friare cykling, inom ramen för Allemansrätten, verkar ha fått gehör och det känns därför som att vårt lobbyarbete har skördat lite framgång.

Stigbyggarworkshop i Nora
Helgen den 17 september var Stockholms Stigcyklister på stigbyggarworkshop i Nora, som det redan rapporterats om i Nerikes Allehanda. Workshopen var gratis och arrangerades av Cykelfrämjandet (som har hottat upp sig lite, och inte längre är riktigt lika mossigt som det ansetts vara) med inbjudna instruktörer från IMBA Trail Solutions. Gäster var bland andra Region Örebro, Skånsk MTB utveckling, Almby IK, Gotland Active, Uppsala Stigcyklister, Askersunds Kommun, Isaberg, Högbobruk, Västerås CK och Happyride. Läs mer här.

Cykelkonferens i Örebro
Det var flera talare och workshops på konferensen. Det mest intressanta var hur Katarina Rönnbacka Nybäck lyckats övertyga länsstyrelse, markägare och kommun om att det är en bra idé att finansiera 120 mil mountainbikeleder. Katarina har varit drivande i projektet Bergslagen Cycling och lyckats märka upp och kartlägga 120 mil sammanhängande stigar och cykelvänlig asfalt.

Allmänna tips för att få märka upp 120 mil cykelstig:

 • Motvilliga markägare? Prova gå genom lokala orienteringsklubben. De har ofta mångårig (god?) relation till markägare.
 • Ordna markägarträffar.
  • Det är lättare att säga ja till en cykelstig om andra markägare redan sagt ja
  • Visa på träffarna att vi på cykel också är fågelskådare, vandrare, etc.
  • Samarbeta om att skylta cyklister (och fotgängare) runt känsliga områden.
  • Jakt, det går att styra cyklister bort från jaktområden under jakten. Det är ofta ett ickeproblem då jakt brukar ske tidigt på morgonen när ingen cyklar.
 • Rotskador:
  • Granar är känsliga för att få barken bortskavd från sina ytliga rötter. Om man skaver bort bark eller klämmer en rottråd kan det gå röta i granen.
 • Skriv markägaravtal om ni kan. Muntliga avtal är värdelösa.
 • Leta upp en cyklist i organisationen du förhandlar med.
 • Ha alltid en projektplan och ritningar färdiga och snabbnummer till en entreprenör. Ibland är det någon innebandyhall som inte blir av. Då kan den budgeten gå till första bästa projekt som är startklart.

I fullständiga verksamhetsberättelsen för 2016 finns mer att läsa, bl.a om utvecklingen för stigcykling i 7stanes i Skottland.

 

Stockholms stad beslutar om att utreda anläggandet av leder för stigcykling

Stockholms kommunfullmäktige har för Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att utreda anläggandet av tre leder för stigcykling i Nackareservatet*, Flatens naturreserverat samt Kyrkhamns naturreservat: Förvaltningen ska med erfarenhet från tillsynsarbetet i respektive reservat bidra till utredningen om var leder för stigcykling bäst lämpas med hänsyn till rekreativa värden i övrigt samt naturvärden. Se tjänsteutlåtande på: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1868051

kalltorpssjon
Källtorpssjön i Nackareservatet

Styrelsen för Stockholms Stigcyklister ställer sig försiktigt positiva till beslutet. Det finns en lokal trafikföreskrift i Stockholms stad som inte tillåter cykling i terräng (se http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Sarskilda-trafikregler/) och för tolkning säger Ulla Alm, jurist på trafikkontoret att man bara får cykla där det är skyltat att det är tillåtet att cykla (https://mitti.se/sport/stans-cyklister-kan-fa-terrangstigar/). Så styrelsen ser det här som att Stockholms kommunfullmäktige har öppnat för att lätta på förbudet mot cykling på stigar i Stockholms kommun, vilket för vår del är en vinst och ett kvitto på att vårt lobbyarbete har skördat framgång.

Att beslutet gäller att utreda just tre spår anser vi sekundärt då vinsten ligger i att förbudet mjukas upp. Vidare vad ett spår är, och inte, är svårt att definiera och kan t.ex. innefatta en lång led.

*Nackareservatet består av en del i Nacka kommun och en del i Stockholms stad. Stockholms stad är förvaltare av hela reservatet, och ägare till en stor del i Nacka, men vad som är beslutat att utredas är något oklart för tillfället. Vidare sker mycket av cyklingen kring Hellas på Erstaviks mark som inte är en del av Nackareservatet, men däremot har Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss avtal för att natur-, kultur- och rekreationsvärdena ska öka. ”It’s complicated” är det minsta man kan säga.

Stigbyggarworkshop i Nora

Helgen den 17 september var Stockholms Stigcyklister på stigbyggarworkshop i Nora, som det redan rapporterats om i Nerikes Allehanda.

Workshopen var gratis och arrangerades av Cykelfrämjandet (som har hottat upp sig lite, och inte längre är riktigt lika mossigt som det ansetts vara) med inbjudna instruktörer från IMBA Trail Solutions. Gäster var bland andra Region Örebro, Skånska MTButveckling, Almby IK, Gotland Active, Uppsala Stigcyklister, Askersunds Kommun, Isaberg, Högbobruk, Västerås CK och Happyride.

Första dagen ägnades åt teori (mycket frustrerande att sitta i åtta timmar och PRATA om cykling, när man bara vill ut och cykla). En skogsägare från Mellanskog gav sin syn på cykling i skogen, och förklarade bland annat granplantor fungerar och varför man inte bör cykla över en nyplantering, men han förklarade också att han (och underförstått även andra markägare) oftast är öppna för samarbeten bara man frågar först.

Sedan följde en föreläsning om stigbyggande, mycket intressant. Men jag tycker den vara bara delvis relevant för situationen som den ser ut i Stockholmsområdet. Fokus lades mycket på hur man bygger hållbara stigar i bikeparks, stigar som ska hålla för tusentals åkare och som alla ska klara av att åka. De pratade även mest om nybyggnation av stig, vilket händer rätt sällan här. Oftare har vi en existerande stig som kan behöva förbättras och förstärkas där dem har slitits eller blivit geggig. Det finns förstås lika många åsikter om vad som är en bra stig som det finns cyklister, men jag tror många av de som cyklar kring Hellas och i övriga Stockholm uppskattar den stökiga terrängen och skulle lessna fort på att åka utslätad grusväg.

En intressantare del av föreläsningen handlade om hur man hanterar blöt terräng och hur man kan utnyttja även små variationer i topografin för att hitta torrare områden.

Dag 2 fick vi äntligen vara ute i skogen. Vi var i området för Bergslagen Cycling och MTB-lederna där, så vi hade material att praktisera på. Sägas bör att vi hade markägarens tillåtelse att härja fritt, och att man inte ska börja gräva stigar i vilka skogar som helst. Det var också diskussion om vad man egentligen får göra med bäckar. Vattenverksamhet är tillståndspliktigt om det inte är uppenbart att det inte påverkar naturen, och att avvattna ett område är generellt sett inte tillåtet. En miljöjurist kan säkert reda ut begreppen bättre.

I ett låglänt område hittade vi sönderkörd stig att öva på; en bäck rann över stigen på ett ställe och resten av stigen var geggig och sönderkörd-/trampad av cyklar, fyrhjulingar och hästar.

I bäcken hade man under flera år slängt i stockar att gå över, stockar som sedan tryckts längre och längre ner i leran, och så slängde man i fler. Vi grävde upp väldigt många stockar därur… Och byggde sedan en bro över. Den sönderkörda sträckan parallellförflyttades längre upp i en slänt. Ett antal gupp, ”grade reversals”, byggdes in för att underlätta vattenavrinning, och ett par små dräneringsdiken grävdes för att hålla vatten av bron.

14379690_10153688803986152_822639408920032342_o
Den geggiga stigen flyttades upp i slänten en liten bit. Före till vänster, hjulspår i geggan och stenar som sticker upp.
14361182_10153688803976152_5087954875895943329_o
Större stenar flyttas med spännband och spett. Här tycker jag personligen att det blir lite väl stora ingrepp. Man kunde gärna få låta stenar och rötter ligga kvar, men ändå använda principerna för att dränera stigen. Men smaken är som baken, vad vill ni ha för sorts stigar? Ett är iaf säkert, det ger träningsvärk som sitter i flera dagar efteråt.
14324540_10153688803991152_5234545296113113624_o
En stadig kant byggs så att stigen inte ska rasa neråt i sumpmarken.
14468398_10153688800286152_343463530831262662_o
Sunkdike med halvruttna trästockar. Brukar vara en bäck där, men nu har det ju varit väldigt torrt i sommar.
14481883_10153688800276152_279397364968129004_o
Plaströr läggs stadigt på botten och förankras med stora stenar.
14409905_10153688800266152_8904596922936959255_o
Mindre stenar fylls på i mitten.
14435420_10153688800686152_8515877909496628912_o
Lite lagom geggig silt och sand fylls på och krattas och packas.
14480537_10153688800696152_6763058815135945175_o
Nu syns knappt guppen, de sk grade reversals, som är strax före och efter den lilla bron. Men tanken är hur som helst att de ska stoppa ytavrinning från att rinna ut på bron, och istället leda ner vatten till vänster ner i (den uttorkade) bäcken.
14379706_10153688804146152_609510179965387282_o
Slutresultatet. Notera att vi transplanterat mossan från området för den nya stigen och lagt den över den gamla. Och en liten ränna har byggts av några flata stenar för att släppa förbi en liten rännil av vatten från sluttningen.

//Styrelsen genom Karin Pehrson