Kategoriarkiv: Sammanfattning

Verksamhetsberättelse för 2016

Stockholms Stigcyklisters verksamhetsberättelse mars 2016 – mars 2017.

Här berättar vi vad vi har gjort under året. Vi vill visa att det ligger ganska mycket (oavlönat) jobb bakom allt, och att det faktiskt händer ganska mycket.

Vi är drygt 100 medlemmar, vilket är några fler än förra året. Vi har inte letat nya medlemmar särskilt aktivt detta år och inte heller jagat efter existerande medlemmar att förnya sitt medlemskap. Cirka 30 pers är nya medlemmar för i år. I ljuset av det känner vi att föreningen har en hyfsat stabil bas av medlemmar som backar det vi gör. Vi närmar oss även 1000 likes på Facebook, även om en like är gratis så visar det på intresse.

2017 kommer bli ett spännande år, det händer grejer i Stockholm stad, det finns god potential för NICK, vi försöker bli mer aktiva i norra Stockholm och nätverkandet med andra föreningar kommer öka tillsammans med vår egen kunskap och i takt med att digitala verktyg blir allt bättre.

/Styrelsen
Gustav Blix, Johan Malmberg, Olle Svensk Strand, Karin Pehrson, Jonas Sundvall, John Engström och Peter Chowra

Nedan följer valda delar ur verksamhetsberättelsen, men den kan läsas i sin helhet här.

Trailforks
För ett år sedan drog jag, Olle Svensk Strand, igång en kampanj att öka Sveriges närvaro på Trailforks. Då fanns det omkring 670 stigar i Sverige på Trailforks. Idag är den siffran över 3 200. Hur många stigar det fanns i Stockholmsområdet för ett år sedan är jag osäker på. Jag tog ingen statistik, och det finns för närvarande ingen bra funktion att få fram historisk statistik på Trailforks. Men nu finns det över 790 stigar i Stockholms Län.

Trailforks har funktioner som riktar sig både till besökare och de som sköter och underhåller stigar och exempelvis trailparks. Besökare kan läsa på om områden och stigar innan besök. Det finns information om sträckning, svårighetsgrad och i många fall också beskrivningar av stigarna och områdena. Det finns också bra verktyg för att planera turer och spara rutter. För de som sköter om stigarna finns funktioner för att se statistik på hur stigarna körs och funktionerna för att rapportera status och eventuella problem på stigarna ger en bra överblick på var eventuellt underhåll behövs.

Trailforks finns både som hemsida och som mobilapp. Appen har GPS och kartfunktioner och kan användas som en guide när en är ute och cyklar. Det går även att skicka in bilder och lägga upp stigrapporter direkt i appen. Dessa får då en gps-markering vilket visar exakt var och vilken stig som rapporten avser. Det finns också möjlighet att koppla ihop Trailforks med Strava och på så vis automatiskt logga sin cykling.

NICK
NICK har hänt en hel del, läs t.ex. om spårfixardagen. Det har också satts upp reflexer så att spåret lättare går att hitta runt med pannlampa.

Förbifart Tyresta
Stigcykling i Tyresta nationalpark är ett känsligt ämne. Enligt föreskrifterna råder ett fullständigt förbud mot cykling, med undantag av någon bit grusväg. Under 2016 var det vid några tillfällen ganska stora grupper av cyklister som gjorde turer genom nationalparken vilket skapade en hel del interna diskussioner på Facebook mm.

Det är uppenbart ett dilemma för cyklister som är ute på långtur söder om Stockholm att Tyresta nationalpark och naturreservat bildar en barriär mellan Nackareservatet i norr och Rudan/Paradiset i söder. Följer man till exempel Sörmlandsleden så cyklar man in i förbudsområdet utan att märka det om man inte tänker sig för. Cyklister som bor i Tyresö, Vendelsö och Handen upplever sig också utestängda från stora delar av naturen i sitt närområde på grund av de hårda reglerna kring nationalparken.

Stockholms Stigcyklister arbetar för att det på sikt ska bli tillåtet att cykla på stigar inom nationalparken och naturreservatet, vi anser att stigcykling i den omfattning som sker i det aktuella området inte står i konflikt med vare sig upplevelsevärden eller naturvärden.

Men som ett första steg har vi börjat titta på möjligheterna för en cykelled helt utanför de skyddade områdena som skulle kunna avlasta nationalparken och peka på att det finns rolig cykling som redan i dag är tillåten. Vi har bland annat fått hjälp av Aron Gooch (författare till boken Mountainbike kring Stockholm) som har hittat intressanta stigar förbi Tyresta.

Till våren 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att testcykla och förhoppningsvis kunna presentera ett förslag för föreningens medlemmar och inleda samtal med de berörda kommunerna (Tyresö och Haninge) och stiftelsen som förvaltar nationalparken.

Det bubblar i Stockholms stad/Nacka
Under 2016 hade vi flera möten med Stockholms stad gällande stigcykling i Nackareservatet. Representanter från Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Järla orientering & skidor, Ekologigruppen, BVP mark samt Mountainbikeskolan var med på mötena. Stockholms stad verkar ha förstått att cyklister är en stor del av de som rör sig i reservatet och vill se till att minimera konflikter mellan brukare och se till att cykling kan ske inom reservatets föreskrifter. Efter andra mötet var vi överens om att vi behövde se vilka stigar som används mest av cyklister, och därmed vilka stigar som skulle kunna märkas upp som cykelspår. Stockholms Stigcyklister var under alla möten väldigt tydliga med att det inte skulle vara genomförbart att bara tillåta cykling på vissa valda stigar. Vi framhärdade att uppmärkta spår i kombination med tillåten cykling på alla befintliga stigar är det som är den bästa lösningen för alla brukare. Har man uppmärkta spår kan man hålla efter de spåren och det blir också lättare att hitta för de som inte är bekanta med området.

Våren 2016 jobbade därför Stockholms Stigcyklister tillsammans med Mountainbikeskolan mycket med kartläggning av stigar i Nackareservatet, med koncentration på delarna närmare Stockholm, såsom Sicklaskiftet. Vi tog avstamp i Trailforks och Stravas heatmap samt samlad erfarenhet kring vilka stigar som används och är hållbara. Egentligen blev det till stor del de klassiska namngivna stigarna i Hellas med lite nya sammanknytningar. Förslaget lämnade vi till Stockholms stad för påsyn och som underlag för mappning mot områden med känslig mark eller särskilt naturvärde.

Hösten 2016 blev det lite av en vändning i arbetet då den nya skogsförvaltaren i Stockholms stad tillträdde och det blev i stället honom som vi hade kontakt med. Vi upplevde det också som att politikerna hade jagat på tjänstemännen lite mer för att jobba med (inte mot) stigcyklingen. Bland annat ser vi att det kommit beslut om att utreda stigcykelspår i flera stadsdelsnämnder där det tidigare varit totalförbud mot cykling i terräng.

Vi är väldigt positiva inför 2017 och känner att vi nu är i en position där vi tydligt kan göra stigcyklisternas röst hörd gentemot Stockholms stad. I närtid har vi planerat möte i skogen med skogsförvaltaren, Mountainbikeskolan och Hans Stoops från Cykelfrämjandet. Under mötet ska vi se över var vi cyklar och var det kan tänkas behövas t.ex. informationstavlor och vattenutkast. Vi räknar inte med någon revidering av reservatsföreskrifterna, utan att cykling kommer vara tillåten på befintliga stigar och det kommer tydligt framgå på informationstavlor. Vi har fått indikationer på att vår linje med friare cykling, inom ramen för Allemansrätten, verkar ha fått gehör och det känns därför som att vårt lobbyarbete har skördat lite framgång.

Stigbyggarworkshop i Nora
Helgen den 17 september var Stockholms Stigcyklister på stigbyggarworkshop i Nora, som det redan rapporterats om i Nerikes Allehanda. Workshopen var gratis och arrangerades av Cykelfrämjandet (som har hottat upp sig lite, och inte längre är riktigt lika mossigt som det ansetts vara) med inbjudna instruktörer från IMBA Trail Solutions. Gäster var bland andra Region Örebro, Skånsk MTB utveckling, Almby IK, Gotland Active, Uppsala Stigcyklister, Askersunds Kommun, Isaberg, Högbobruk, Västerås CK och Happyride. Läs mer här.

Cykelkonferens i Örebro
Det var flera talare och workshops på konferensen. Det mest intressanta var hur Katarina Rönnbacka Nybäck lyckats övertyga länsstyrelse, markägare och kommun om att det är en bra idé att finansiera 120 mil mountainbikeleder. Katarina har varit drivande i projektet Bergslagen Cycling och lyckats märka upp och kartlägga 120 mil sammanhängande stigar och cykelvänlig asfalt.

Allmänna tips för att få märka upp 120 mil cykelstig:

 • Motvilliga markägare? Prova gå genom lokala orienteringsklubben. De har ofta mångårig (god?) relation till markägare.
 • Ordna markägarträffar.
  • Det är lättare att säga ja till en cykelstig om andra markägare redan sagt ja
  • Visa på träffarna att vi på cykel också är fågelskådare, vandrare, etc.
  • Samarbeta om att skylta cyklister (och fotgängare) runt känsliga områden.
  • Jakt, det går att styra cyklister bort från jaktområden under jakten. Det är ofta ett ickeproblem då jakt brukar ske tidigt på morgonen när ingen cyklar.
 • Rotskador:
  • Granar är känsliga för att få barken bortskavd från sina ytliga rötter. Om man skaver bort bark eller klämmer en rottråd kan det gå röta i granen.
 • Skriv markägaravtal om ni kan. Muntliga avtal är värdelösa.
 • Leta upp en cyklist i organisationen du förhandlar med.
 • Ha alltid en projektplan och ritningar färdiga och snabbnummer till en entreprenör. Ibland är det någon innebandyhall som inte blir av. Då kan den budgeten gå till första bästa projekt som är startklart.

I fullständiga verksamhetsberättelsen för 2016 finns mer att läsa, bl.a om utvecklingen för stigcykling i 7stanes i Skottland.

 

Verksamhetsberättelse för 2015

Stockholms Stigcyklisters verksamhetsberättelse maj 2015 – mars 2016

Föreningen bildades 14 maj 2015 med 20 personer i röstlängden.
I skrivande stund är vi 93 betalande medlemmar och har 603 ”prospects” i facebookgruppen. Det är fantastiskt! Ju fler vi är, desto mer tyngd får vi i våra förhandlingar med politiker och tjänstemän.

Det är många medlemmar och även icke-medlemmar som har jobbat mycket och bra under året. Ingen nämnd, ingen glömd.

Ett urval av saker som gjorts:

Sommaren

Russian BBQ
Inventering av gamla gröna i brandområdet i Hellas a.k.a. Russian BBQ. Den rapporten har lite magiskt spritt sig inom kommunen och de verkar gilla den. Vi har ännu inte fått några officiella klartecken på att de kommer röja den eller om vi får röja den. Vi har däremot fått ett inofficiellt ”de där stockarna är det helt OK om ni flyttar på” från en som jobbar med underhåll i Hellas.

Russian_BBQ Brandfälle efter den ryska grillfesten.

Kärsön
En medlem har god kontakt med slottsfogden som har ansvar för spåren. De tycker det är helt OK att vi cyklar där och är glada om vi hjälper till att sköta om spåret.

Gröna i Hellas, inventering av surhål
Efter förfrågan från Nacka kommun inventerat och dokumenterat de värsta surhålen på Gröna runt Erstaviksvägen. Vi har gett förslag på bättringar genom antingen spänger eller omdragning längre norrut.

Gröna och Blå i Hellas, spänger
Efter tillhandahållande av ritningar så har entrepenören börjat bygga spänger som går att cykla på utan alltför svår spångest.

Våta Vita i Hellas, inventering av surhål
Nacka kommun undrade om vi kunde komma med förslag på hur Våta Vita skulle kunna bli bättre. Vi inventerade och sade vad vi redan visste: att att spåret är helt feldraget och om man inte kan trolla så borde det tas bort från kartan. Spåret blir kvar, men som smink på grisen så har det iallafall byggts spänger över de allra värsta partierna.

IMG_20151111_132510845Boardwalk Empire på Våta Vita…

Hösten

Media
Blivit kontaktade av journalister som vill skriva om ”den växande folkrörelsen/sporten”. Intervjun i Mitt-i-Västerort väckte både den ena och andra reaktionen.

NICK
NICK (Nätverket Igelbäckens CykelKamrater) som skapade och sköter om NICK-spåret i Sundbyberg har uppgått i Stockholms Stigcyklister. NICK har blivit den första formella arbetsgruppen med ett tydligt uppdrag; Att sköta om NICK.

Det har anordnats en stigfixardag, NICK har fått nya spårkartor och nya skyltar är på väg. Vi har haft möte med idrottsstrategen i Sundbyberg och förvaltaren av spåret. De har planer på att utveckla (och förstås underhålla) spåret och vill gärna ha våra synpunkter.

12185377_10153022184131152_1033350915843488681_oSpångbygge på NICK

Informationsskylt för Ursviksspåret.

Spårkarta, NICK.

Vinter/Vår

Allmän lobbying
Skrivit ett brev till Länsstyrelsen där vi ifrågasätter det slentrianmässiga införandet av cykelförbud i naturreservat. Vi har inte fått något svar.

Allmän lobbying 2
Lyckats göra oss ett namn inom Nacka kommun. Vi har bra kontakt med flera tjänstemän och fötroendevalda.

Allmän lobbying 3
Kontakt med Stockholms stad angående att de kikar på att ö.h.t. möjliggöra att cykla i terrängen. Idag är de bakbundna av ett totalförbud.

Tyresta
Lämnat in ett remissvar angående att föreskrifterna för Tyresta Nationalpark ses över. Svaret innehöll ifrågasättande av förbudet, förslag på förändring av föreskrifter.

Skyltade spår i Nackareservatet (Hellas)
Tillsammans med bl.a. Mountainbikeskolan varit på två möten med tjänstemän från Stockholms stad och deras naturvårdskonsulter.
Stockholms stad vill jobba med oss cyklister i att finna ett bättre sätt att hantera cyklingen i Nackareservatet (idag är det enligt dem förbjudet och ”hanteras” således inte alls). Vad som kommer ut av detta hänger fortfarande lite i luften. Kommunens kvarnar maler saaaktaaaa.

Sollentuna, Norra Törnskogen
Skickat in remissvar angående förestående cykelförbud iochmed bildande av naturreservat.

/ Styrelsen, genom ordförande Gustav Blix

Update om vad som hänt sedan starten

På det konstituerande årsmötet den 14 maj bestämdes att årsavgiften skulle uppgå till 100 kr. Under sommaren har det strömmat till några medlemmar och vi förväntar oss än fler framöver. Vill du bli medlem läs mer under ’Så blir du medlem’.

Styrelsen har sedan arbetat med lite olika saker, bl.a.:

-Vi har uppmärksammat att det på Gröna leden uppe vid Nackamasterna har skett skogsarbete, vilket har förstört spängerna som låg där innan. Vi har kommunicerat detta till Nacka kommun och Stockholms stad, och bett om att få återställa spängerna. Vi har etablerat kontakt, men inte fått nåt slutgiltigt besked.

masterna-cirklar
Här har en skogsmaskin kört sönder spänger och led. Nackamasterna utmärkta som kryss.

-Vi har inventerat gamla Gröna/Russian BBQ vid masterna för att se vad som kan göras för att rusta upp leden som numera är full av nedfallna träd. Vår förhoppning är att vi får rensa för att ge åtkomst åt både cyklister och vandrare, och på så sätt visa upp vad vi kan hjälpa till med för ”de som bestämmer”. Ännu har vi inte fått några definitiva svar om vad vi får göra, men vi fortsätter att ligga på.

RBBQ
Ett exempel på hur Russian BBQ ser ut. Leden är också fortfarande uppmärkt med grön färg på sina ställen.

-Vi har tittat på hur lederna ser ut på Kärsön, och vad vi kan hjälpa till med för att hålla den leden i trim.

-Vi har efter förfrågan av Nacka kommun inventerat surhålen på Gröna leden strax innan och efter Erstaviksvägen, och gett förslag på bättringar genom antingen spänger eller omdragning längre norrut. Vi ska även ta en titt på Våta Vita och se om det går att göra något åt den sträckningen.

Det STORA surhålet på gröna.
Det STORA surhålet på gröna.