Kategoriarkiv: Årsmöte

Inbjudan – Årsmöte 2019 Stockholms Stigcyklister

Inbjudan – Årsmöte 2019
Stockholms Stigcyklister

Välkommen till Stockholms Stigcyklisters 5:e årsmöte.

Måndag 6 maj 2019 klockan 18:00 – 20:30.
Cykelkafé Le Mond, Folkungagatan 67.

Alla som bryr sig om eller vill arbeta för tillåten och roligare stigcykling i Stockholmsområdet är välkomna.
Skicka förslag till info@stockholmsstigcyklister.se senast 22 april (2 v. före mötet).

Mötet börjar 18:30, men kom kl 18 så hinner vi snacka och beställa mat och dricka.
Det finns plats för 100 pers i lokalen, förra året skulle alla fått plats men i år är vi dubbelt så många medlemmar!

se även:
http://www.stockholmsstigcyklister.se  

och
https://www.facebook.com/groups/stockholmsstigcyklister/

Denna inbjudan, om du vill länka
https://docs.google.com/document/d/1ApFXMDMVGkVo9AvSESE88i6Rcjydpn4QJLfY3kBtNJI/edit?usp=sharing

Dagordning (levande dokument, punkter läggs till om förslag kommer in)
https://docs.google.com/document/d/121FoCYzHmmySLOXx1__aVfHDl1sV7p22kaCQQKHD2YY/edit?usp=sharing

Stadgar
https://drive.google.com/file/d/0B7tcI0UX8aaLbUhpZ1gtNkF1alE/view?usp=sharing

Kommer göras tillgängliga för medlemmar senast 29 april (1 v. före mötet)
– verksamhets- och förvaltningsberättelser
– verksamhetsplan med budget
– styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande
– revisors berättelse

Väl mött!
Stockholms Stigcyklisters styrelse
Gustav, Karin, Joachim, Max, John, Olle och Hans

 

Årsmöte 2018 Stockholms Stigcyklister

Onsdagen 21 mars möttes några av Stockholms stigcyklister för att hålla årsmöte. Efter sedvanlig formalia med val diverse poster för årsmötet, fastställande av dagordning med mera presenterade styrelsen det gånga årets arbete.

Verksamhetsberättelse

2017 präglades, som vårt arbete ofta gör, av kontakter och möten med myndigheter och förvaltare. Vi har bland annat jobbat vidare med vårt samarbete med förvaltaren för Nackareservatet för att se vilka stigar vi förhoppningsvis kan märka upp. Även med Sundbybergs kommun har vi jobbat vidare. Där med att se över och utveckla NICK-spåret. Vi har även haft möten med stiftelsen Tyrestaskogen om både nationalparken och naturreservatet. Men vi har även hunnit med att till exempel tillsammans med Cykelfrämjandet hålla en kurs i hållbart stigbyggande.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här.

Kommande år

Idéer för det kommande året, förutom att fortsätta det byråkratiska lobbyarbetet, är

 • Stigbygge, workshops och kurser, och byggande
 • Förstahjälpenkurs
 • Avancerad teknikkurser, typ dämparservice, dämparinställningsworkshop.
 • Nybörjarstigcykling och stigcykling som integration.
 • Guidade turer

Två områden som vi vill jobba med, och som vi gärna ser någon medlem som engagerar sig i är:

 • Stadsnära stig- och mountainbikecykling. Ta upp frågan om generella förbudet om cykling i terräng i Stockholm igen Se över var stigcykling kan funka och hitta möjligheter att fixa stigar/leder inom tullarna eller i direkt närhet. Hitta lämpliga platser att bygga dirter och pump tracks, som under broar och liknande. Kontakt med kommunen för att se om detta är möjligt.
 • Bevaka nya och kommande naturreservat. Nya naturreservat bildas ständigt i länet, bra om vi är med och har bevakning och ser till att stigcyklingens intressen inte körs över.

Två saker som årsmötet tog upp och gärna ser att vi jobbar mer är

Joachim Nässlander vill jobba med Röda och Gula-spåren i Danderyd. Det är tillåtet att cykla på dem och de används flitigt av stigcyklister. Dock är de dåligt markerade. Joachim vill ta kontakt med kommunen och förvaltaren och se om vi kan vara med och märka upp spåren.

Martin Wranne tog upp Gömmaren. Det är ett reservat men folk cyklar ganska frekvent där. Han vill börja luska i vad som gäller och jobba för att få samarbete med förvaltningen och myndigheter för att hitta lösningar. Vi hjälper gärna till, allmänt och i sak.

Känner du att du vill jobba med något av dessa frågor, eller har egna idéer, så kontakta oss!

Ny styrelse

Jonas Sundvall och Johan Malmberg lämnar styrelsen, och vi tackar dem för allt arbete de gjort. Ny styrelse för det kommande året är:
Gustav Blix, ordförande
Olle Svensk Strand, vice ordförande och sekreterare
Karin Pehrson, kassör
John Engström
Hans Stoops
Joachim Nässlander
Max Lundqvist

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kommer även i för 2018 att vara 100 kronor.

Du blir medlem genom att betala in 100 kr till antingen
Bankgiro: 766-5755
Swish: 123 471 24 93
Paypal: Det går tillsvidare tyvärr inte betala medlemsavgiften via Paypal.

Märk inbetalningen med din mailadress så du kan få info från oss inför årsmöten etc.

Fullständigt årsmötesprotokoll finns att läsa här.

Verksamhetsberättelse för 2017

Det här är en kort sammanställning av vad som hänt 2017.

NICK

Vi har fortsatt haft kontakt med Sundbybergs kommun om upprustning och förlängning av NICK-spåret, kommunen ser positivt på stigcykling och vill gärna utveckla NICK-spåret. Stockholms Stigcyklister har cyklat otaliga varv på NICK för att inventera problemområden, för att hitta förslag till förlängningar och omdragningar av spåret och för ge förslag till A/B-linjer vid knixigheter på spåret. Möten har hållits med Sundbybergs kommun både i kommunhuset och cyklandes ute i Ursvik.

Inventeringen av NICK-spåret resulterade i en sammanställning som lämnats till kommunen där förslag till ett 20-tal åtgärder listas med foton och kartor. Nu väntar vi på besked från kommunen om vilka av dessa åtgärder de anser praktiskt genomförbara.

Flaten

Haft möten med Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning angående stigcykling i Flaten med anledning av miljöförvaltningens beslut om utredning av leder för stigcykling. Samt rekat vid ett antal tillfällen i Flaten. Då det inte skulle gå att få ihop tillräckligt lång stig i det område som skulle vara aktuellt beslutade vi att inte jobba vidare med cykelstigar i Flaten just nu.

Hellas

Fortsatt arbete med Nacka kommun kring Nackareservatet, bland annat möten och att tillsammans reka några gånger i fält, samt sammanställt ett förslag med stigar som ska märkas upp (se: http://u.osmfr.org/m/155271/

TBS_17_2

Deltagit på stigbyggarworkshop, samt varit med att “vårda” en bit stig mellan Traktormakt och Fem svåra (ett tillfälle under workshopen och ett tillfälle då vi fortsatte ett par veckor senare).

Tyresta

Föreskrifterna för nationalparken har ändrats från ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar” till “förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. Vi skickade in förslag på ändrade föreskrifter i början på 2016. Kvarnarna maler sakta… Dock är inte reservatets föreskrifter ändrade, men vi har haft möten med stiftelsen om detta. Fortsättning följer…

Rekat idé på alternativdragning förbi Tyresta genom bl.a. Tutviken. Behöver arbetas igenom mer, men är en bra start.

Stockholm

Möte med Stockholm Stad (kommun)  angående det generella förbudet av cykling i terräng i Stockholm.

Pratat med Enheten för naturvård på Länsstyrelsen Stockholm (gruppen som bildar naturreservat). Vi ska boka möte med dem kring påsk för att lära känna varandra.

Sverige

Börjat dra igång Sveriges Stigcyklister, bland annat haft möte med cykelfrämjandet och fört diskussioner med övriga stigcyklister i landet på nätet.

Trailforks

Stockholms Stigcyklister är “Local Trail Association” för många delar av Stockholm. Det innebär att vi kan administrera stigar och under sommaren godkänner och avslår vi nya stigar nästan dagligen.

Föreningen i sig själv

Vi har under 2017 växt från ca 100 till ca 200 betalande medlemmar! Wohoo! Vi är sugna på hjälp med administration, antingen genom outsourcing eller inköp/användande av programvara som underlättar. Nu sköts allt manuellt i kalkylark.

 

 

 

Inbjudan till årsmöte 2018

Inbjudan till Stockholms Stigcyklisters 4:e årsmöte.
sthlm_stigc_fb_event   Onsdag 21 mars 2018 klockan 18:00 – 20:30.
Plats: Cykelkaféet Le Mond, Folkungagatan 67.

Alla som bryr sig om eller vill arbeta för tillåten och roligare stigcykling i Stockholmsområdet är välkomna. Skicka förslag till info@stockholmsstigcyklister.se senast 7 mars (2 v. före mötet) om du vill att det tas upp på mötet.
Mötet börjar 18:30, men kom kl. 18 så hinner vi snacka och beställa mat och dricka.Det finns plats för 100 pers i lokalen, förra året skulle alla fått plats men i år är vi dubbelt så många medlemmar!Se även
http://www.stockholmsstigcyklister.se

Följande kommer göras tillgängliga för medlemmar senast 14 mars (1 v. före mötet)
– verksamhets- och förvaltningsberättelser
– verksamhetsplan med budget
– styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande
– revisors berättelseVäl mött!
Stockholms Stigcyklisters styrelse
Gustav, Johan, Karin, Jonas, John, Olle och Hans

Verksamhetsberättelse för 2016

Stockholms Stigcyklisters verksamhetsberättelse mars 2016 – mars 2017.

Här berättar vi vad vi har gjort under året. Vi vill visa att det ligger ganska mycket (oavlönat) jobb bakom allt, och att det faktiskt händer ganska mycket.

Vi är drygt 100 medlemmar, vilket är några fler än förra året. Vi har inte letat nya medlemmar särskilt aktivt detta år och inte heller jagat efter existerande medlemmar att förnya sitt medlemskap. Cirka 30 pers är nya medlemmar för i år. I ljuset av det känner vi att föreningen har en hyfsat stabil bas av medlemmar som backar det vi gör. Vi närmar oss även 1000 likes på Facebook, även om en like är gratis så visar det på intresse.

2017 kommer bli ett spännande år, det händer grejer i Stockholm stad, det finns god potential för NICK, vi försöker bli mer aktiva i norra Stockholm och nätverkandet med andra föreningar kommer öka tillsammans med vår egen kunskap och i takt med att digitala verktyg blir allt bättre.

/Styrelsen
Gustav Blix, Johan Malmberg, Olle Svensk Strand, Karin Pehrson, Jonas Sundvall, John Engström och Peter Chowra

Nedan följer valda delar ur verksamhetsberättelsen, men den kan läsas i sin helhet här.

Trailforks
För ett år sedan drog jag, Olle Svensk Strand, igång en kampanj att öka Sveriges närvaro på Trailforks. Då fanns det omkring 670 stigar i Sverige på Trailforks. Idag är den siffran över 3 200. Hur många stigar det fanns i Stockholmsområdet för ett år sedan är jag osäker på. Jag tog ingen statistik, och det finns för närvarande ingen bra funktion att få fram historisk statistik på Trailforks. Men nu finns det över 790 stigar i Stockholms Län.

Trailforks har funktioner som riktar sig både till besökare och de som sköter och underhåller stigar och exempelvis trailparks. Besökare kan läsa på om områden och stigar innan besök. Det finns information om sträckning, svårighetsgrad och i många fall också beskrivningar av stigarna och områdena. Det finns också bra verktyg för att planera turer och spara rutter. För de som sköter om stigarna finns funktioner för att se statistik på hur stigarna körs och funktionerna för att rapportera status och eventuella problem på stigarna ger en bra överblick på var eventuellt underhåll behövs.

Trailforks finns både som hemsida och som mobilapp. Appen har GPS och kartfunktioner och kan användas som en guide när en är ute och cyklar. Det går även att skicka in bilder och lägga upp stigrapporter direkt i appen. Dessa får då en gps-markering vilket visar exakt var och vilken stig som rapporten avser. Det finns också möjlighet att koppla ihop Trailforks med Strava och på så vis automatiskt logga sin cykling.

NICK
NICK har hänt en hel del, läs t.ex. om spårfixardagen. Det har också satts upp reflexer så att spåret lättare går att hitta runt med pannlampa.

Förbifart Tyresta
Stigcykling i Tyresta nationalpark är ett känsligt ämne. Enligt föreskrifterna råder ett fullständigt förbud mot cykling, med undantag av någon bit grusväg. Under 2016 var det vid några tillfällen ganska stora grupper av cyklister som gjorde turer genom nationalparken vilket skapade en hel del interna diskussioner på Facebook mm.

Det är uppenbart ett dilemma för cyklister som är ute på långtur söder om Stockholm att Tyresta nationalpark och naturreservat bildar en barriär mellan Nackareservatet i norr och Rudan/Paradiset i söder. Följer man till exempel Sörmlandsleden så cyklar man in i förbudsområdet utan att märka det om man inte tänker sig för. Cyklister som bor i Tyresö, Vendelsö och Handen upplever sig också utestängda från stora delar av naturen i sitt närområde på grund av de hårda reglerna kring nationalparken.

Stockholms Stigcyklister arbetar för att det på sikt ska bli tillåtet att cykla på stigar inom nationalparken och naturreservatet, vi anser att stigcykling i den omfattning som sker i det aktuella området inte står i konflikt med vare sig upplevelsevärden eller naturvärden.

Men som ett första steg har vi börjat titta på möjligheterna för en cykelled helt utanför de skyddade områdena som skulle kunna avlasta nationalparken och peka på att det finns rolig cykling som redan i dag är tillåten. Vi har bland annat fått hjälp av Aron Gooch (författare till boken Mountainbike kring Stockholm) som har hittat intressanta stigar förbi Tyresta.

Till våren 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att testcykla och förhoppningsvis kunna presentera ett förslag för föreningens medlemmar och inleda samtal med de berörda kommunerna (Tyresö och Haninge) och stiftelsen som förvaltar nationalparken.

Det bubblar i Stockholms stad/Nacka
Under 2016 hade vi flera möten med Stockholms stad gällande stigcykling i Nackareservatet. Representanter från Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Järla orientering & skidor, Ekologigruppen, BVP mark samt Mountainbikeskolan var med på mötena. Stockholms stad verkar ha förstått att cyklister är en stor del av de som rör sig i reservatet och vill se till att minimera konflikter mellan brukare och se till att cykling kan ske inom reservatets föreskrifter. Efter andra mötet var vi överens om att vi behövde se vilka stigar som används mest av cyklister, och därmed vilka stigar som skulle kunna märkas upp som cykelspår. Stockholms Stigcyklister var under alla möten väldigt tydliga med att det inte skulle vara genomförbart att bara tillåta cykling på vissa valda stigar. Vi framhärdade att uppmärkta spår i kombination med tillåten cykling på alla befintliga stigar är det som är den bästa lösningen för alla brukare. Har man uppmärkta spår kan man hålla efter de spåren och det blir också lättare att hitta för de som inte är bekanta med området.

Våren 2016 jobbade därför Stockholms Stigcyklister tillsammans med Mountainbikeskolan mycket med kartläggning av stigar i Nackareservatet, med koncentration på delarna närmare Stockholm, såsom Sicklaskiftet. Vi tog avstamp i Trailforks och Stravas heatmap samt samlad erfarenhet kring vilka stigar som används och är hållbara. Egentligen blev det till stor del de klassiska namngivna stigarna i Hellas med lite nya sammanknytningar. Förslaget lämnade vi till Stockholms stad för påsyn och som underlag för mappning mot områden med känslig mark eller särskilt naturvärde.

Hösten 2016 blev det lite av en vändning i arbetet då den nya skogsförvaltaren i Stockholms stad tillträdde och det blev i stället honom som vi hade kontakt med. Vi upplevde det också som att politikerna hade jagat på tjänstemännen lite mer för att jobba med (inte mot) stigcyklingen. Bland annat ser vi att det kommit beslut om att utreda stigcykelspår i flera stadsdelsnämnder där det tidigare varit totalförbud mot cykling i terräng.

Vi är väldigt positiva inför 2017 och känner att vi nu är i en position där vi tydligt kan göra stigcyklisternas röst hörd gentemot Stockholms stad. I närtid har vi planerat möte i skogen med skogsförvaltaren, Mountainbikeskolan och Hans Stoops från Cykelfrämjandet. Under mötet ska vi se över var vi cyklar och var det kan tänkas behövas t.ex. informationstavlor och vattenutkast. Vi räknar inte med någon revidering av reservatsföreskrifterna, utan att cykling kommer vara tillåten på befintliga stigar och det kommer tydligt framgå på informationstavlor. Vi har fått indikationer på att vår linje med friare cykling, inom ramen för Allemansrätten, verkar ha fått gehör och det känns därför som att vårt lobbyarbete har skördat lite framgång.

Stigbyggarworkshop i Nora
Helgen den 17 september var Stockholms Stigcyklister på stigbyggarworkshop i Nora, som det redan rapporterats om i Nerikes Allehanda. Workshopen var gratis och arrangerades av Cykelfrämjandet (som har hottat upp sig lite, och inte längre är riktigt lika mossigt som det ansetts vara) med inbjudna instruktörer från IMBA Trail Solutions. Gäster var bland andra Region Örebro, Skånsk MTB utveckling, Almby IK, Gotland Active, Uppsala Stigcyklister, Askersunds Kommun, Isaberg, Högbobruk, Västerås CK och Happyride. Läs mer här.

Cykelkonferens i Örebro
Det var flera talare och workshops på konferensen. Det mest intressanta var hur Katarina Rönnbacka Nybäck lyckats övertyga länsstyrelse, markägare och kommun om att det är en bra idé att finansiera 120 mil mountainbikeleder. Katarina har varit drivande i projektet Bergslagen Cycling och lyckats märka upp och kartlägga 120 mil sammanhängande stigar och cykelvänlig asfalt.

Allmänna tips för att få märka upp 120 mil cykelstig:

 • Motvilliga markägare? Prova gå genom lokala orienteringsklubben. De har ofta mångårig (god?) relation till markägare.
 • Ordna markägarträffar.
  • Det är lättare att säga ja till en cykelstig om andra markägare redan sagt ja
  • Visa på träffarna att vi på cykel också är fågelskådare, vandrare, etc.
  • Samarbeta om att skylta cyklister (och fotgängare) runt känsliga områden.
  • Jakt, det går att styra cyklister bort från jaktområden under jakten. Det är ofta ett ickeproblem då jakt brukar ske tidigt på morgonen när ingen cyklar.
 • Rotskador:
  • Granar är känsliga för att få barken bortskavd från sina ytliga rötter. Om man skaver bort bark eller klämmer en rottråd kan det gå röta i granen.
 • Skriv markägaravtal om ni kan. Muntliga avtal är värdelösa.
 • Leta upp en cyklist i organisationen du förhandlar med.
 • Ha alltid en projektplan och ritningar färdiga och snabbnummer till en entreprenör. Ibland är det någon innebandyhall som inte blir av. Då kan den budgeten gå till första bästa projekt som är startklart.

I fullständiga verksamhetsberättelsen för 2016 finns mer att läsa, bl.a om utvecklingen för stigcykling i 7stanes i Skottland.