Kategoriarkiv: NICK

NICK-spåret fortsätter utvecklas

Stockholms Stigcyklister har, via arbetsgruppen för NICK, varit på möte med Sundbybergs kommun. Det framkom att Sundbyberg ser NICK-spåret som en strategisk tillgång som bör värnas och underhållas. Kommunen är villig att i samarbete med Stockholms Stigcyklister investera i förbättringsåtgärder som gör det bättre för både cyklister och naturen i reservatet.

De åtgärder som togs upp på mötet var:
• Stockholms stigcyklister tar fram en skylt med förhållningsregler, hur man som cyklist uppför sig i skogen. Förslaget är att samma text kan användas vid fler spår senare.

• Kommunen tar fram och beställer 500 nya skyltar för att märka upp spåret. Dessa skyltar kommer ha reflex-tryck från början och kommer alltså synas i mörkret.

• Stockholms Stigcyklister går igenom spåret och gör en åtgärdslista med föreslagen budget. Detta kan vara spång, fyllnadsmassor och så vidare. I kombination med stigfixardagen kommer spårets dragning även att ändras bitvis för att naturen skall få möjlighet att vila på vissa ställen.

• Möjligheten att dra A- och B-linjer diskuterades, detta för att säkerställa att man håller de spår som är bestämda samt för att undvika en breddning och utökat slitage. Stockholms Stigcyklister ska snarast säkerställa en arbetsgrupp som tillsammans tar fram önskad åtgärdsplan och gör en budget för arbetet. Det bör även anordnas en stigfixardag för NICK då arbetskraft (ca 15 personer) behöver finnas tillgängliga.

Om du inte redan visste så startades NICK-spåret 2005 (se bakgrund till NICK-spåret), och utgår från Ursviks motionsgård i Sundbyberg, och har denna dragningen

Ser du inte kartan ovan så kolla in NICK-spåretTrailforks.

Utöver ovanstående så öppnar Sundbybergs kommun för mer rolig cykling  genom bygge av en dirt-bana och pump-track i Ör. Säkert blir det ett bra ställe att träna in tekniken för skogen!

Spårfixardag med korvgrill på NICK

Vi drog ihop en spårfixardag på NICK-spåret innan höstens väta får sätta in. Det var några surhål som behövde spänger, och vi gjorde även en liten alternativ dragning för att underlätta att komma ned för ett stökigt parti.

nick_stigfix_2016_5
Vi började med att köra ut plank!

 

nick_stigfix_2016_4
Sedan satte vi igång!

 

nick_stigfix_2016_2 nick_stigfix_2016_1

nick_stigfix_2016_3
Alla nöjda med resultatet!
Lite grillad med bröd på det så var det klart.
Lite grillad med bröd på det så var det klart.

Tack till alla som var med och hjälpte till, vi ses i vår igen!

Spårfixardag på NICK

Lördagen den  24:e oktober drog vi ut i skogen vid Ursvik för att ordna lite med NICK-spåret som numera drivs i Stockholms Stigcyklisters regi, om än med samma ansvariga personer som förut.

Vi började med en omdragning där spåret tidigare delats med extremlöparspåret. Ett ganska snabbt arbete, och spåret är numera tydligare och mer synligt, om än tekniskt enklare än den äldre dragningen.

HöstsolBredvid den här gamla järnvägsbron drogs stigen om åt höger i bild.

IMG_20151024_123425569 IMG_20151024_124052772Först flyttades markeringar och en stolpe, och sedan räfsades löv bort för att synliggöra den nya dragningen.

Nästa sak att åtgärda var ett surhål, som dock just nu var ovanligt torrt då hösten inte bjudit på så mycket regn hittills. För att slita så lite som möjligt på marken behövdes en spång, men vi flyttade även ris och stenar för att se till att det inte bildas alternativspår som breddar stigen.

IMG_20151024_131233300 IMG_20151024_131247173Kommunen bidrog med virke och en fyrhjuling som körde fram det till oss, verktyg tog vi med oss själva!

12185377_10153022184131152_1033350915843488681_o

IMG_20151024_134859510         12038573_10153022183101152_8619575147023270677_oProvrullningen visade på god stabilitet!

NICK-spåret, som startades 2005 (se bakgrund till NICK-spåret), utgår från Ursviks motionsgård i Sundbyberg, och har denna dragningen

Ser du inte kartan ovan så kolla in NICK-spåretTrailforks.

Sammanslagning med NICK, NICK-årsmöte & stigfixardag

Föreningen NICK håller på att slås samman med Stockholms Stigcyklister. Jörgen, Per, Lovisa och Jesper i NICK:s nuvarande styrelse samt Karin från Stockholms Stigcyklister har bildat en arbetsgrupp inom Stockholms Stigcyklister som tar över NICK:s ansvar och verksamhet. Det som återstår är att upplösa NICK i dess nuvarande form. Detta kommer att behandlas på NICKS årsmöte:

24:e oktober kl 11:00
Jaktvillan, Gunnarbovägen 91, Solna

Målet med sammanslagningen är att låta NICK bli en del av en större och stabilare förening och genom detta kunna vara snabbare och aktivare med att underhålla och förbättra NICK-spåret. Målet är även att sprida kunskap och erfarenheter inom Stockholms Stigcyklister med andra grupper runt omkring Stockholm.

Om du inte redan visste så är NICK en förening som verkar för cykling på Järvafältet i Stockholm, Sundbyberg och Solna. NICK underhåller och utvecklar ett stigcykelspår vars start du hittar vid Ursviks motionsgård.

Samtidigt med årsmötet är det även stigfixardag på NICK-spåret. Målet för dagen är att spånga upp ännu ett surhål. Beroende på hur många som dyker upp så kanske vi hinner med ytterligare förbättringar. Ta gärna med dig verkyg om du kan. Hammare, skruvdragare och såg är sådant som kommer behövas.

Se även https://www.facebook.com/events/1490733667889596/
samt http://happymtb.org/forum/read.php/1/2803196