Välkommen till Stockholms Stigcyklister!

Stockholms Stigcyklister är en förening som vill följande:

  • Samla alla Stockholms stigcyklister i en förening för att kunna visa på hur många vi är, och göra det enkelt för kommuner och andra instanser att kunna kommunicera med oss som cyklar i skogen.
  • Nätverka med andra föreningar med liknande eller samma intressen, för att utbyta kunskap och erfarenheter.
  • Samarbeta med markägare och myndigheter för att upplysa, undervisa och prata om stigcykling. Att se till att de som bestämmer om marken förstår att stigcyklister är en stor del av de som rör sig i skog och mark.
  • Sprida vad stigcykling handlar om, och att få de som vi möter på cykelrundan förstå att vi tycker om skogen minst lika mycket som de.
  • Ordna stigfixardagar och se till att den där breddade stigen inte blir bredare, att det där djupa surhålet inte kommer tillbaks vid nästa regnfall eller att det där trädet inte ligger rakt över stigen nästa gång vi är ute. Vi vill ordna lederna och se till att ställena vi cyklar på inte förstörs.